Welkom op de website van de St. Urbanus geloofsgemeenschap

Contactadres: Rondehoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel, Tel. 020-4961320 >locatie op kaart<

 

Nieuwsberichten:

Viering 2de zondag van Pasen

Komende zondag, de 2de zondag van Pasen, wordt de viering voor onze parochie uitgezonden vanuit de St. Urbanuskerk in Bovenkerk. De vierng wordt wederom uitgezonden via RTV-Amstelveen en de eerder vermelde online kanalen. Het kerkboekje voor deze viering kunt u hier downloaden.
Uw collectebijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL61 RABO 0351 8018 55 onder vermelding van de datum van de viering. Lees hier meer over de digitale collecte.
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!

Het stil gebed

Donderdagavond 16 april is er in de kerk gelegenheid voor stil gebed bij het Allerheiligste van 19:30 uur tot 20:00 uur (de kerk is open vanaf 19.15 vanuit de Mariakapel).


Het stil gebed zal rond 20:00 uur worden afgesloten met een zegen met het Allerheiligste.
Van harte welkom!

Pastor Eugène Brussee

Viering op Paaszondag

Voor uw allen een Zalig Pasen. Heel anders dan normaal. Maar toch verbonden met elkaar.
Laten we vanuit het geloof dat Jezus de dood heeft overwonnen ook blijven geloven dat we deze crisis samen te boven komen.
Komende zondag, Paaszondag, wordt de viering voor onze parochie uitgezonden vanuit de Augustinuskerk. De vierng wordt wederom uitgezonden via RTV-Amstelveen en de eerder vermelde online kanalen. Het kerkboekje voor deze viering kunt u hier downloaden.

Hartelijke groet pastor Eugène Brussee

Goede vrijdag

Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag, zal onze St. Urbanuskerk open zijn van 14:00 tot 16:00 uur. U kunt dan zelf de kruisweg bidden of anderszins stilstaan bij de gedachtenis van het lijden van Jezus.

Achter in de kerk vindt u ook het evangelie van de Passie van Jezus en een korte kruiswegtekst.

Pastor Eugène Brussee

Collecte nu digitaal

Zoals u zult begrijpen lopen de meeste kosten van onze locatie gewoon door, terwijl een belangrijk deel van onze inkomsten namelijk de wekelijkse collecten, volledig stil is gevallen. Daarom vragen we speciale aandacht voor uw vrijwillige bijdrage ten behoeve van de collecte op 5 april. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL61 RABO 0351 8018 55 onder vermelding van de datum van de viering.
Lees hier hoe u ook met uw smartphone een bedrag kunt overmaken.
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!

Pagina's