Welkom op de website van de St. Urbanus geloofsgemeenschap

Contactadres: Rondehoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel, Tel. 020-4961320 >locatie op kaart<

 

Nieuwsberichten:

Sam's Kledingactie Ouderkerk

Dinsdag 22 september van 15.00 tot 20.00 uur is er weer de jaarlijkse kledinginzameling t.b.v. Sam's Kledingactie.  De opbrengst gaat dit keer naar Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair.
Lees hier meer over in het persbericht.
Gevraagd wordt de kleding in gesloten plastic zakken aan te bieden. Zoals gebruikelijk kunt u de kledingzakken bij de ingang van de kerk afleveren (Achterdijk 1, 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel).

Viering zondag 6 september

Op zondag 6 september is er in de St. Urbanus Ouderkerk een gezinsviering met medewerking van (leden van) het jeugdkoor Urbanissimo o.l.v. Ria de Bruijn en Leoni Sitvast. Voorgangers in deze viering zijn pastoor Eugène Jongerden, pastor Eugène Brussee en pastor Dea Broersen, en als thema is gekozen: 'Samen in Zijn Naam'. Jeffrey de Bruijn en Jens Friso van Velzen verzorgen de muzikale ondersteuning. De viering begint om 10 uur. Wie de viering via de computer of tablet wil volgen . . . 
Lees meer . . . .

Welkom in de St.Urbanus

Vanaf zondag 5 juli is het na lange tijd weer mogelijk om te vieren op zondagochtend 10.00 uur in onze St. Urbanuskerk. Anders dan in andere kerken willen we in Ouderkerk iedereen de gelegenheid geven te komen in de verwachting dat we iedereen een zitplaats kunnen aanbieden (met anderhalve meter afstand).
Er kunnen 70 mensen in onze kerk, dus dat zou moeten lukken. Er gelden wel een aantal richtlijnen bij binnenkomst die u ter plekke ook te horen krijgen.
Lees meer . . . . . (of download hier het aanvullende nieuws)

Oecumenische viering 28 juni


Naast de viering in de St. Urbanuskerk in Bovenkerk is er komende zondag 28 juni ook een oecumenische viering vanuit de Amstelkerk waarin dominee Bos en pastor Brussee samen voorgaan.
Elk jaar is er voor de zomer een gezamenlijke viering van beide kerken om het werk- en schooljaar samen af te sluiten. Dit jaar dus digitaal.
De viering is op internet te zien via de link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11224 (invullen Amstelkerk).

 

Viering zondag 28 juni

Aanstaande zondag 28 juni wordt de eucharistieviering voor onze parochie uitgezonden vanuit de St. Urbanuskerk in Bovenkerk.. De vierng wordt wederom uitgezonden via RTV-Amstelveen en de eerder vermelde online kanalen.
Het liturgieboekje voor deze viering kunt u hier downloaden.
Uw collectebijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL61 RABO 0351 8018 55 onder vermelding van de datum van de viering. Lees hier alles over de digitale collecte.

Pagina's