Welkom op de website van de St. Urbanus geloofsgemeenschap

Contactadres: Rondehoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel, Tel. 020-4961320 >locatie op kaart<

 

Nieuwsberichten:

Informatieavond Bouwplannen Omgeving Urbanuskerk

Aan de omwonenden en de belangstellenden van de Urbanuskerk en omgeving.  Al enkele jaren werken wij aan de voorbereiding van een bouwplan op de gronden achter en naast de Urbanuskerk. Op 3 juni 2013, is een eerste info avond gehouden over ons voornemen op deze locaties bouwplannen te realiseren. De input van deze info avond en commentaar van de gemeente hebben wij meegenomen en verwerkt in een aangepast plan.                     
Dit aangepaste plan is gereed om opnieuw aan alle belanghebbenden gepresenteerd te worden.   
Bewoners, ondernemers en andere belangstellenden nodigen wij daarom graag uit voor onze tweede informatiebijeenkomst. Deze zal worden gehouden op:  Dinsdag 22 maart  2016 om 19:45 uur. in de St. Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31, Ouderkerk aan de Amstel.  

Foto's feestelijke viering 31 januari

Was u erbij? Een feestelijke viering verzorgd door diaken Eugène Brussee, pastor Adolfs en muzikaal opgeluisterd door het Caecilia koor, Elckerlyc en 't Kwetternest onder begeleiding van Edwin Saan, Johan Vos en Laurens de Boer. In de viering een prachtige solo gezongen door Susanne Brussee met pianobegeleiding van Laurens de Boer. Toespraken met veel worden van dank door Paul Theeuwes en burgemeester Mieke Blankers.
Klik hier voor een impressie van deze viering (foto's gemaakt door Richard Land).
Onder het genot van koffie met een speciale tractatie konden het prachtige restauratiewerk en de schilderingen van dichtbij worden bekeken.

 

Stille omgang

In het verleden waren ook zeer geregeld heel wat Amstelveners betrokken bij de Stille Omgang die jaarlijks in Amsterdam wordt gehouden. Dit jaar gaat het om het weekend 12/13 maart. Ook dit jaar is er weer voorafgaande aan de Stille Omgang op zaterdagavond op 12 maart om 22.30 uur in De Goede Herder (Van Boshuizenstraat 420) een Eucharistie, waarin de pastores J. Adolfs en Ph. Kint voorgaan. Daarna gaan we naar ......

Week van de eenheid

Komende week vieren we de week van de eenheid van de christenen.

Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee om eenheid onderling

We beginnen de week met een oecumenische viering op 17 januari met als thema

Het woord is aan jou.

Wat doe jij?

 

Pagina's