Op Adem komen

Mediteren op woensdagavond in Ouderkerk aan de Amstel

Levend in een wereld van voortdurende prikkels, stress, hectiek, snelheid en lawaai gaan veel mensen op zoek naar momenten van stilte en bezinning. Het voelt niet goed geleefd te worden en zo aan het leven voorbij te gaan. Gedreven door het verlangen weer dichter bij de bronnen van je bestaan te komen, is het van belang ruimte en tijd in je leven te maken om hieraan aandacht te geven.

Meditatie is een universele en eeuwenoude wijze om in verbinding met je hart en verlangen, om tot verstilling, concentratie en aandacht te komen. De ademhaling en de aandacht voor je lichaam is daarin het uitgangspunt. Meditatie is de kunst aandachtig te zijn (‘mindfullness’). Het is niet zozeer een techniek, maar een manier van in het leven staan.

Bekend is dat verschillende Oosterse tradities zich hiermee bezig houden. Daarvan kunnen we veel leren. Maar minder bekend is dat ook juist de christelijke traditie op dit gebied rijke schatten in huis heeft. In kerken en kloosters heeft men zich eeuwenlang met diverse vormen van meditatie beziggehouden. Het is boeiend beide met elkaar te vergelijken en verbinden.

Meditatie kan helpen om te onthaasten, te ontspannen en de rust in jezelf terug te vinden, zodat je de weg naar binnen gaat ontdekken en tot eenvoud, ontvankelijkheid en verdieping komt. Omdat dit confronterend kan zijn, is er begeleiding. De ervaring leert dat samen mediteren makkelijker is dan in je eentje en dat de onderlinge verbondenheid stimulerend werkt.

Bidden en mediteren kun je uiteraard zelf in je eentje doen. Daarnaast kan er een stimulans van uitgaan dit met zielsverwanten te doen. Ervaring met meditatie is niet nodig. Je hoeft je voor deze wekelijkse avondmeditatie niet aan te melden.

Tijd: woensdagavond van 20.00-20.45 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Adressen:
even maanden:
 in de St. Urbanusparochie, Rondehoep Oost 31, Ouderkerk aan de Amstel;
oneven maanden: in de Amstelkerk, Kerkstraat 11, Ouderkerk aan de Amstel.

Voor actuele informatie over de meditatiesessie's kunt u terecht op de website van de Amstelkerk. Klik hier.
Voor algemene informatie: Klik hier.

Voor uitleg van de diverse vormen van mediteren Klik hier.

 

Oecumenisch Woensdagochtendgebed, Urbanuskerk en Amstelkerk, Ouderkerk

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons leven, is er iedere woensdagmorgen in onze kerken een moment voor u speciaal. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander en God te komen:

Er is slechts één moment in de tijd waarop het essentieel is te ontwaken,
Dat moment is nu.

 Hoe verlang ik te zien
Tussen de morgenbloemen
Het gelaat van de Vriend.

 Ik zocht mijn ziel en mijn ziel kon ik niet zien.
Ik zocht mijn God en God ontweek mij.
Ik zocht mijn naaste en vond hen alle drie.

Stilte, branden van wierook, aansteken van de Paaskaars, gebeden en Schriftlezing, zingen van een Taizé-lied, moment van inkeer en verstilling en zegen, zo ongeveer is de vorm van dit moment van stilte en inkeer.
De vorm is geënt op het traditionele getijdengebed van onze kerk, maar tegelijkertijd zo open mogelijk gemaakt naar onze tijd toe. We hopen dat ieder dit op zijn of haar eigen wijze zal beleven.
Voor wie geïnteresseerd is in stilte en mediatie bevelen we twee boeiende websites aan:  www.stilte.org en www.pkn.nl/vacare .
Vanaf 8.30 uur is de deur van de kerk open, klokslag 8.45 uur begint het ochtendgebed, dat ongeveer een kwartier duurt, tot 09.00 uur. Afwisselend is het in de Amstelkerk en de Urbanuskerk:

  • de oneven maanden in de Amstelkerk (hoofdingang),
  • de even maanden, in de Urbanuskerk (via de Mariakapel).

Wees welkom, probeer het eens, maak een klein gaatje in de week vrij, vlak voordat je naar je werk gaat, of nadat je de kinderen naar school hebt gebracht.Dit is een initiatief van de Raad van Kerken Ouderkerk.

Informatie:
ds Jos de Heer
020 4965767
jos.de.heer@hetnet.nl