Maria ten Hemelopneming

Op zondag 16 augustus vieren we het feest van Mariatenhemelopneming

We weten niet hoe de hemel eruit ziet,

wel dat we daar niets dan vreugde en licht zullen vinden

Maria is ons voorgegaan, wij mogen volgen

met hoop en verrtouwen dat we een goede toekomst tegemoet gaan