2007

Publicaties van Stichting Urbanus en Stichting Vollebrecht Orgel 2007


Parochieblad december 2007, januari 2008

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
Eind oktober mocht de Stichting Urbanus van de Rabobank Amstel en Vecht, meer precies van het Co?peratief Fonds van de bank, het heugelijke bericht ontvangen dat de bank ons verzoek tot sponsoring van de restauratie van gebrandschilderde ramen heeft gehonoreerd. De keuze van de bank is gevallen op het rozetvenster in de noordgevel van het middenschip en het dubbele spitsboogvenster in de zuidgevel, direct rechts bij het binnentreden van de kerk. De toegezegde donatie ten behoeve van de restauratie van de beide vensters tezamen bedraagt ? 6.925 en daarmee vergoedt de bank de restauratie ten volle, dus inclusief de fractie die door Monumentenzorg wordt gedragen. We herinneren ons de grote donatie voor het herstel van het Caecilia rozet venster uit de eerste fase van het kerkrestauratie project en stellen in dankbaarheid vast dat de Rabobank tot onze zeer grote sponsors gerekend mag worden.
 
De Stichting Urbanus betuigt voorts dank voor donaties ontvangen van A.J. Tieken, D.N. van ?t Schip-Stoeckart, H.P. Blok, A.J. Tetteroo en J.B.M. Beukeboom uit Ouderkerk aan de Amstel, en H.G. Beke uit Heiloo.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
 
 

Parochieblad november 2007 nr. 2

 

Concert voor orgel en piano in de Urbanuskerk op 11 november
Vanaf januari 2008 zal het Vollebregt-orgel in de Urbanuskerk, dat een jaar geleden na een geslaagde restauratie feestelijk werd ingewijd, voor langere tijd het zwijgen worden opgelegd in verband met de 2e fase van de restauratie van de kerk.
V??r die tijd, en wel op zondagmiddag 11 november om 15.00 uur, is het orgel nog een keer in volle glorie te horen. Dick Koomans en Yu Nagayama zullen een orgelbespeling geven met werken die allemaal vierhandig (en tweevoetig) worden uitgevoerd. De orgelmuziek zal worden afgewisseld met pianowerken, gespeeld door Laurens de Boer. De musici brengen het volgende programma ten gehore:
 
  1. W.A. Mozart (1756-1791) Ouverture 'Der Schauspieldirektor' (orgel)
  2. Thomas Tomkins (1572-1656) For two to play (orgel)
  3. J.S. Bach (1685-1750) Diverse dansen uit de eerste orkestsuite (orgel)
  4. W.A. Mozart Fantasie in d-klein (piano)
  5. W.A. Mozart Andante uit ?Linzer? symfonie (orgel)
  6. J.S. Bach Choral: 'Wohl mir dass ich Jesum habe' (orgel)
  7. George Gershwin (1898-1937) Rhapsody in Blue (piano)
  8. Scott Joplin (1868-1917) The entertainer (orgel)
 
Laurens de Boer, de dirigent en pianist van het Caecilia koor, is U allen welbekend. Dick Koomans (geb. 1957) behaalde in 1982 het einddiploma solospel orgel cum laude aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Sindsdien werd hij prijswinnaar op diverse internationale orgelconcoursen en gaf hij concerten in binnen- en buitenland. Yu Nagayama (geb. 1974) studeerde orgel aan de Tokyo National University of Fine Arts and Music en aan het Conservatorium van Rotterdam, waar zij met gunstig gevolg het examen Uitvoerend Musicus aflegde. Zij geeft regelmatig concerten in Nederland en in Japan. Wie de beide organisten en de pianist ooit heeft horen spelen weet dat dit een bijzonder concert zal worden.
Na afloop van het concert zal een receptie worden aangeboden. De toegang tot het concert is gratis. Wel wordt er een deurcollecte gehouden voor de restauratie van de glas-in-lood-ramen.
 
Johan Vos, Stichting Vollebregt
 
 

Parochieblad november 2007 nr. 1

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
Ruim een maand geleden trad de Stichting Urbanus naar buiten met een sponsoractie ten bate van de restauratie van de gebrandschilderde en overige glas-in-loodramen in de Urbanuskerk. Velen hebben hier reeds op gereageerd door het doen van een bijdrage en de Stichting is, mede namens de parochiegemeenschap, dankbaar voor de ontvangen steun. Het kan worden gezegd dat uw steun zal leiden tot een zichtbaar resultaat voor allen die de kerk betreden. Mede daarom mogen we u herinneren aan de mogelijkheid een specifiek raam geheel of voor een deel te sponsoren. Dit kunt u zelf zijn als persoon of familie, of een organisatie die direct binnen of ietwat meer buiten het kerkgebeuren staat. Weliswaar is zo?n raam adoptie in geld uitgedrukt een wat duurdere operatie, maar toch, voor enige honderden Euro?s kunt u uw naam eeuwigdurend aan een raam verbinden. Het Stichtingsbestuur Urbanus zal graag met u in overleg treden over een dergelijk plan.
Ter verantwoording vermelden we dat inmiddels donaties zijn ontvangen van met name J. Bergema, A. Brugman, V.P. Keijsper, P.W. Postema, F.J.M. van der Waart, J.F.M.L. Michels, P.P.F.M. Kuijer, E.A.F.M. Beekveldt, R.E. Worp en E.C. Visser, A. Jansen en M. Jansen-Bart, A.B. Oostra en D.O. Meijer, C. Meijer en A. Meijer-Bakker, D. de Vries, A. Uitterhoeve, A. Bouma, F.M. Kersbergen, J.M. Miltenburg, J. en A. Teitsma, I. van den Berg-Terpstra, B. Meijer, T.A. de Groot, M.S.H.I. Alberts, Bureau Kellerman, D.A.C.M. Commissaris, J. Witsenboer, G.N. Bahlman en B.H. Sanders, allen te Ouderkerk aan de Amstel, voorts van F.L.J. Kienhuis, A. Drubbel van ?t Schip en Y.E.J. Theelen uit Amstelveen, en C.J. Broers uit Goirle. Daaraan toe te voegen enige donateurs die hebben gemeld hier niet met naam genoemd te willen worden. Aan allen een hartelijke dank!
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt

 


Parochieblad oktober 2007

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
? De restauratie in de tweede fase van de kerk nadert met rasse schreden. De aanbesteding van het werk staat geagendeerd voor 3 oktober en de verwachting is dat de aannemers met hun bouwactiviteiten in januari van het nieuwe jaar zullen beginnen. We nemen aan dat vrijwel het gehele jaar 2008 in beslag zal worden genomen door dit project. Een aansprekend zichtbaar deel van deze restauratiefase zijn de ramen van de kerk. Met zijn 16 gebrandschilderde ramen en een zestigtal glas-in-loodramen is de kerk rijk uitgerust met deze vensters. Ontworpen en ge?nstalleerd in 1896 zijn de ramen een cultuur-historisch hoogtepunt uit het kerkgebouw. Het warme gefilterde licht dat door deze vensters tot het interieur wordt toegelaten bepaalt in hoge mate het sacrale karakter van de kerkruimte. Dat het een kostbaar bezit is blijkt nu de restauratie aan de orde is ook in harde Euro bedragen. De restauratie van het gehele bestand, niet minder dan 126 m2, wordt in de thans beschikbare offertes begroot op rond ? 300.000. Gelukkig neemt Monumentenzorg weer 70% van deze som voor haar rekening. Een kleine rekensom leert dat we daarnaast zelf voor de opgave staan rond ? 90.000 op te brengen. Door middel van de brochure die met de Amstelgids huis-aan-huis werd verspreid en die ook nog in de kerk en de dagkapel ter meeneming is neergelegd brengt de Stichting Urbanus de sponsoractie voor verwerving van steun onder de aandacht. We zullen een reactie van u met vreugde ontvangen. Uw verhoopte steun kan aan uw specifieke wensen worden aangepast. Donateurs zullen ter bevestiging van hun bijdrage een persoonlijk certificaat ontvangen. De institutionele donateurs, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, verlangen dat van hun donatie publiekelijk kennis wordt gegeven. We zullen met genoegen deze procedure ook voor de particuliere schenkers laten gelden, overeenkomstig hun eigen wensen uiteraard.
 
? Gedurende deze tweede restauratie fase zal de kerk inwendig met steigers worden volgebouwd. Ter bescherming van de overige ruimte zal een vloer worden aangebracht. Ook zal ons waardevolle Vollebregt orgel om het te behoeden voor vervuiling nauwgezet worden ingepakt. Het orgel zal dus in jaar 2008 niet bespeelbaar zijn. Voorafgaande aan deze periode van gedwongen stilstand wil de Stichting Vollebregt nog eenmaal het orgel voor alle belangstellenden laten horen. De Stichting verzorgt daarom op zondag 11 november, aanvang 15.00 uur, een concert waarin Dick Koomans en Yu Nagayama het orgel zullen bespelen. Enkele piano intermezzo?s zullen door Laurens de Boer ten gehore worden gebracht. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. In het parochieblad van november zal het muzikale programma worden opgenomen.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
 
 

Parochieblad juni 2007

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
? Van vele zijden hebben we mogen horen dat het orgel concert op Bevrijdingsdag 5 mei de (talrijke) bezoekers zeer heeft bevallen. Niet alleen wordt het virtuoze spel van organist Matthias Havinga geroemd, ook de plezierige ambience word genoemd. Het Bestuur van de Stichting Vollebregt wil haar welgemeende dank overbrengen aan alle medewerkers en sponsors van het programma. Een reden om op de ingeslagen weg voort te gaan. Mocht u verlangens of suggesties hebben, laat ze ons weten!
Op www.kerkenouderkerk.nl vindt u een korte audio-visuele impressie van het concert. Matthias Havinga speelt het Wilhelmus van een onbekende componist uit het Leningrad Manuscript.
? Van het Prins Bernhard Cultuurfonds mocht de Stichting Urbanus bericht ontvangen over de toekenning van een subsidie voor de restauratie van de kerk van niet minder dan ? 26.000. Na de eerdere bijdrage aan herstel van het orgel dus wederom zeer substanti?le steun van het Fonds. We geven het verzoek van het Fonds ?Helpt het Fonds helpen? graag aan u door.
? Op zaterdag 2 juni a.s. vieren onze buren van de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel de voltooiing van de restauratie van hun 'Adema' orgel. Met een orgelbespeling door Ton van Eck, organist van de Sint Bavo Kathedraal in Haarlem, en vocale bijdragen van het parochi?le Caecilia koor zal het orgel weer in gebruik worden genomen. Het concert begint om 14.00 uur en zal ongeveer een uur duren.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
 
 

Parochieblad mei 2007
Stichtingen Urbanus en Vollebregt
Als bijdrage tot de viering van de bevrijdings-herdenkingsdag organiseert de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk een feestelijk orgelconcert op zaterdag 5 mei 2007, aanvang 15.00 uur. Het Vollebregt orgel in de Sint Urbanuskerk, Achterdijk 1, zal worden bespeeld door Matthias Havinga. Het muzikale programma is er op gericht de veelzijdige kwaliteiten van ons Vollebregt orgel ten gehore te brengen.
 
Programma
 
Louis Vierne (1870-1937) - Carillon
uit: 24 Pi?ces en style libre
 
C?sar Franck (1822-1890) - Cantabile
 
Olivier Messiaen (1908-1992) - Force et agilit? des corps glorieux
uit: Les corps glorieux - sept visions
br?ves de la Vie des Ressuscit?s
 
J.S. Bach (1685-1750)/ - Concerto in G Dur:
J.E. von Sachsen-Weimar Allegro - Grave - Presto
 
Hendrik Andriessen (1892-1981) - Sonata da chiesa:
Tema con variazioni e finale
 
Ad Wammes (1953-) - Miroir
 
Max Reger (1873-1916) - Introduktion und Passacaglia d-moll
 
Eug?ne Gigout (1844-1925) - Toccata in b
 
De palmares van de nog jonge musicus Matthias Havinga vermeldt reeds opmerkelijke hoogtepunten.
Matthias Havinga (1983) studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam piano bij Marcel Baudet en orgel bij Jacques van Oortmerssen. Voor beide instrumenten behaalde hij het diploma Bachelor of Music (DM), momenteel vervolgt hij zijn studie orgel bij Jacques van Oortmerssen voor de titel Master of Music (UM). Daarnaast studeert Matthias kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en improvisatie bij Jos van der Kooij.
Matthias gaf diverse solo-orgelconcerten en werkte mee aan een cd-opname met verschillende Renaissancemuziek. Hij behaalde prijzen op het Prinses Christina Concours, het 10e Internationaal Orgelconcours in Leiden en het Internationaal Sweelinckconcours. Ook werd hij toegelaten tot de eindronde van het Internationaal Schnitger-concours 2007 in de Grote Kerk te Alkmaar, dat in juni plaats zal vinden. Matthias werkte mee aan concerten met diverse koren, o.a. in het Concertgebouw Amsterdam en de Philharmonie te Haarlem. Als kerkmusicus bespeelt hij regelmatig het B?tz-orgel (1843) in de Amstelkerk te Amsterdam.
 
Het muzikale programma zal worden gevolgd door een receptie. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd het concert te komen beluisteren. Toegang tot concert en receptie is vrij.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
 
 

Parochieblad april 2007

 

Orgelconcert Vollebregt
Op Bevrijdingsdag 5 Mei a.s. organiseren wij een bijzonder concert op ons gerestaureerde Vollebregt orgel in de Urbanuskerk te Ouderkerk a/d Amstel.
De organist Matthias Havinga van het Sweelinck-conservatorium te Amsterdam speelt werken van o.a. Louis Vierne, Cesar Franck, Olivier Messiaen, Johann Sebastian Bach en enkele Nederlandse componisten.
Dit programma is er op gericht om de klank en mogelijkheden van ons orgel zo goed mogelijk te doen uitkomen.
Aanvang: 15.00 uur.
Toegang is vrij.
Collecte aan de uitgang.
 
Namens de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk,
F. Schreuder
 

 


 

Parochieblad februari 2007
 
Stichtingen Urbanus en Vollebregt
U zult zich het feestelijke orgelconcert van 17 september 2006 nog wel herinneren. Het Vollebregt orgel werd op die zondag officieel in gebruik genomen na voltooiing van de allesomvattende restauratie. De muziek van deze historische dag is op CD vastgelegd. Op de CD hoort u, volgend op de inleidende woorden van Phil Kint, de orgelmuziek ten gehore gebracht door Ton van Eck, Paul Houdijk en Eric Jan Joosse. Ook de psalmen 8 en 150 gezongen door het Caecilia koor hebben op de CD een plaats gevonden. Het is een live verslag van het concert van deze middag dat de ambience van een volle kerk met toehoorders als achtergrond heeft. Meer bedoeld als document dat de gebeurtenissen voor de geschiedenis vastlegt en zeker geen opname van studio kwaliteit. Liefhebbers voor een exemplaar schromen niet zich te melden bij de Stichting Vollebregt of bij ondergetekende (adres: Sluisvaart 76, telefoon: 4963324, e-mail: c.ammerlaan@planet.nl).
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt