Stichting Vollebregt

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk aan de Amstel

Opgericht bij notariële akte op 20 januari 2004.
Statutaire zetel Ouder-Amstel.
Postadres: Prinses Margrietlaan 3, 1191 BW Ouderkerk aan de Amstel.
Kamer van koophandel Amsterdam registratie nummer: 34201338.
RSIN/Fiscaal nummer: 8158.14.288.
Rabobank Amstel en Vecht rekening nummer: NL42 RABO 0300 5897 86
 

Doel van de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Het doel van de stichting staat in de statuten omschreven als:

Artikel 2
De stichting heeft ten doel:
  1. Het bevorderen van de restauratie en het behoud van het uit achttienhonderd acht en zeventig daterende Vollebregt orgel van de Rooms Katholieke Parochie Sint Urbanus, gelegen Achterdijk 1 in Ouderkerk aan de Amstel;
    en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    • het onderzoeken en aandragen van mogelijkheden tot financiering van de restauratie;
    • het in brede kring wekken van belangstelling voor de restauratie;
    • het in brede kring werven van financiële middelen die een bijdrage leveren tot de restauratie.

Hiertoe worden initiatieven genomen om een breder cultureel gebruik van dit unieke monument te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van Lunchtijd en Zondagmiddag Concerten. De concerten worden uitgevoerd door professionele musici in de monumentale St. Urbanuskerk. De organisatie gebeurt door vrijwilligers.

De Stichting vraagt geen vaste toegangsprijs omdat zij de concerten voor iedereen toegankelijk wil houden. Voor de kosten van de concerten en de gebruikskosten van kerk en orgel rekenen wij op uw gift bij de collecte na afloop van elk concert.
Voor de concertagenda en informatie over de programma’s verwijzen wij u naar de webpagina Concerten. Zie https://www.kerkenouderkerk.nl/web/node/72.

Giften en Donaties

U kunt ook meehelpen het culturele erfgoed in stand te houden door een bijdrage over te maken op: bankrekening NL 42 RABO 0300 5897 86 van de Stichting Vollebregt Orgel Ouderkerk.

De Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor uw gift fiscaal voordelig aftrekbaar is.

 

Bestuur van de Stichting

N.A.M. van Wieringen, voorzitter
Rondehoep Oost 16
1191 KB Ouderkerk aan de Amstel
Telefoon: 020 4964175
E-mail: n.wieringen@wxs.nl
 
J.A.C. van der Voort-van der Heijden, secretaris
Prinses Margrietlaan 3
1191 BW Ouderkerk aan de Amstel
Telefoon: 06 2330 1052
Email: jacvandervoort@planet.nl
 
N.J.F.M. Wolffenbuttel, penningmeester
De Deel 3
1191 PB Ouderkerk aan de Amstel
Telefoon: 020 4967078
E-mail: nico.wolffenbuttel@hetnet.nl
 
Mw. S. Brussee-van de Vosse
Ronde Hoep Oost 31
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel
Telefoon: 06-24512601
E-mail: susannebrussee@gmail.com
 

Verslagen van de Stichting

Klik hier voor het verslag Concerten 2018
Klik hier voor het verslag Concerten 2017
Klik hier voor het verslag Concerten 2016
Klik hier voor het verslag Concerten 2015
Klik hier voor het verslag Concerten 2014
 

Onze sponsors 

Van den Busken

Bakkerij Hans Out

Plus Supermarkt Ouder-Amstel

Rabobank Amstel en Vecht

Keurslagerij Wim Stronkhorst