Op weg naar Pasen

We zijn op weg naar het Paasfeest een tijd van inkeer en voorbereiding maar ook een verlangd uitzien naar het grote feest van de opstanding van de Heer het leven overwint de dood.