Bezoekersgroep

BEZOEKGROEP ST. URBANUSPAROCHIE, OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Parochianen gaan op bezoek bij zieken thuis, in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ook ouderen en parochianen die een jubileum te vieren hebben, worden door een van de leden van de bezoekgroep bezocht. Ook is het mogelijk om de H. Communie thuis te ontvangen.

De bezoekgroep komt eens per acht weken bij elkaar, evalueren met de pastor de afgelopen periode en spreken lopende zaken door met elkaar. Tussendoor houden zij -indien nodig- contact met de pastor. Daarnaast zorgt de bezoekgroep met Nationale Ziekendag (september) en Kerstmis voor een attentie voor zieken en nabestaanden.

De bezoekgroep en de pastor zijn niet altijd op de hoogte van opnames in ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra of de wens om thuis de H. Communie te ontvangen. Indien u het op prijs stelt bezoek te ontvangen van de parochie dient u dit zelf te laten doorgeven aan de pastorie (4961320). Tevens bezoeken wij, indien dit op prijs wordt gesteld, met een 'welkomstpakketje' de nieuw ingeschreven parochianen en hopen hierdoor het contact te versterken.

Op 9 december 1988 werd door pastoor van Ombergen de bezoekgroep opgericht. We vieren dit jaar dus een klein jubileum. Sinds die tijd hebben veel verschillende dames en een enkele heer 30 jaar lang heel veel mensen bezocht in de parochie. Eigenlijk is het heel vanzelfsprekend geworden dat de bezoekgroep er is en dat er aandacht wordt gegeven aan jubilarissen en mensen die om welke reden dan ook wat aandacht behoeven. Toch is het niet zo vanzelfsprekend.

In onze parochie hechten we sterk aan elkaar. Daar hoort bij dat we elkaar aandacht geven op belangrijke momenten in ons leven en als het allemaal eens wat minder gaat.
Omdat dit niet altijd lukt zoals we wel zouden willen, is er in de parochie de bezoekgroep. Op gestructureerde wijze probeert zij te doen wat er van een hechte gemeenschap verwacht wordt. Hiervoor hebben mensen die kunnen luisteren en hun eigen verhaal even opzij kunnen zetten, zich beschikbaar gesteld. Dat deze dames en heren er zijn is niet zo vanzelfsprekend. Dat merkt de bezoekgroep aan de moeilijkheid om nieuwe leden te vinden. Drempelvrees is vaak de reden en het idee alleen zware gesprekken te moeten voeren, terwijl er veel fijne en vrolijke bezoeken worden afgelegd.

In de laatste jaren heeft de bezoekgroep moeten besluiten om niet meer alle jubilarissen te bezoeken; er is gewoon te veel werk voor de kleine groep. Daarom krijgen de mensen die 25 jaar of 40 jaar zijn getrouwd een kaart van de parochie. Gelukkig is men daar ook blij mee.

Wat de vanzelfsprekendheid van de bezoekgroep betreft, is zij afhankelijk van de berichten van zieken en aanvragen voor bezoeken en H. Communie. Dat vraagt actie van de gemeenschap om berichten door te geven. De bezoekgroep weet veel maar niet alles.

De bezoekgroep hoopt nog zeker 30 jaar door te gaan, met bezielde mensen en uit belangeloze naastenliefde voor elkaar.

Voor alle informatie of verzoeken kunt u terecht bij de bezoekgroep, te bereiken via het secretariaat op nummer 020-4961320.