Weekenddiensten afgelast

Weekenddiensten tot 31 maart afgelast
In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen wor­den tot dins­dag 31 maart afge­last. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM. Parochie Amstelland geeft aan deze oproep gehoor en last alle diensten in de weekenden af. In de St. Urbanus Locatie zijn er tot nader bericht de komende tijd dus geen kerkdiensten.