Meditatie in nieuw seizoen

Meditatie en avondgebed in het nieuwe seizoen
Na de zomer starten we opnieuw met de woensdagavondmeditaties. Naast de meditaties zullen we ook een nieuwe vorm aanbieden: een avondgebed.
De opzet van de meditatie blijft zoals hij was: vanaf kwart voor acht inloop. Om acht uur starten we tot ongeveer kwart voor negen. Daarna kun je in stilte vertrekken of, als je dat wil, nog even napraten met één van de mensen uit de werkgroep. Er worden weer diverse meditatievormen aangeboden: meditatie aan de hand van een pakkende tekst, meditatie aan de hand van een Bijbeltekst, zangmeditaties en in de adventperiode de meditatie bij het fresco van de boodschap van de engel Gabriël aan Maria in de Urbanuskerk.

Daarnaast zullen we eens in de drie weken, in plaats van de meditatie, een avondgebed aanbieden. We proberen zo ook aan andere wensen te voldoen en meer mensen te bereiken. Het avondgebed heeft een vaste liturgie, vergelijkbaar met het ochtendgebed. Wel is de stilte langer en wordt er meer gezongen. Ook het avondgebed laat zien dat wij, niet alleen op zondag maar ook door de week, een biddende gemeente willen zijn, die rust inbouwt om aandachtig te zijn voor God.

Op 4 september beginnen we met een gesprek waarin we de nieuwe mensen onder ons informeren wat mediteren is en iets vertellen over het avondgebed. Mensen die al vaker mee hebben gedaan kunnen delen wat mediteren en een avondgebed voor hen betekent. Vooral voor nieuwkomers kan dit interessant zijn.

Mediteren kun je leren
Voor mensen die nog nooit gemediteerd hebben of die meer uitleg willen over meditatie is er vanaf half september de mogelijkheid om een aantal avonden, voorafgaand aan de meditaties, hierover te praten.

Voor meer informatie:
Diana Berendsen: berendsenvangelderen@hetnet.nl
Adri Burger: a.burger-degeus@planet.nl

Of bij één van onze voorgangers:
Benedikte Bos: Benedikte@planet.nl
Eugene Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl

 

Gedicht ter inspiratie:

foto brandende kaars op achtergrond

 

Om licht en liefde

Steek een kaars aan in het duister,

laat het licht zijn in je hart.

Maak je handen niet tot vuisten,

streel maar zacht wat is verhard.

 

Steek een kaars aan in het duister,

en zaai vrede waar je gaat.

Strek je armen uit en luister,

naar de mens die naast je staat.

 

Steek een kaars aan in het duister,

eer wat kwetsbaar is en klein.

Ga geduldig tot het uiterst.

Laat waar jij bent liefde zijn.

                                                                                                                                             Hein Stufkens

 

Meditatie:
Ga ’s morgens vroeg of na een drukke werkdag even zitten. Steek een kaars aan en laat dit gedicht tot je doordringen. Voel de warme gloed van de kaars en zeg een paar keer hardop, op een uitademing: “Ja!” Dit is wie jij wil zijn. Dit is wie jij bent en waartoe God jou aangeraakt heeft. Dank God bij het uitblazen van de kaars voor dit moment.

De meditaties/avondgebed zijn in september iedere woensdagavond in de Amstelkerk (inloop 19.45, start 20.00 uur tot ongeveer 20.40 uur). Programma:

4-sep                    Inleiding/gesprek (in de consistoriekamer)
11-sep                  Meditatie
18-sep                  Zangmeditatie
25-sep                  Avondgebed