Parochiebestuur verrast

Het parochiebestuur van RK Amstelland is woensdagochtend door wethouder Marian van der Weele geïnformeerd over de stappen die de gemeente Ouderkerk heeft genomen ten aanzien van het Gezellenhuis. De gemeente claimt een voorkeursrecht bij verkoop van het pand. De Gemeente wenst dat het Gezellenhuis een horecabestemming krijgt. Het parochiebestuur is verrast door deze maatregel. De gemeente intervenieert namelijk eenzijdig in de nog lopende gesprekken en planvorming over de inrichting van de gebieden rond de Urbanuskerk en zet daarmee het parochiebestuur voor het blok.
De gebiedsontwikkeling is noodzakelijk om de toekomst van de kerk en van de parochiegemeenschap veilig te stellen en het besluit dat de gemeente nu voorstaat beperkt die mogelijkheden. Daarbij moeten verschillende belangen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen worden. Die verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenteraad. Het feit dat het Gezellenhuis aan restauratie toe is, is in de ogen van het parochiebestuur geen goede grond om deze ingrijpende maatregel te willen nemen. Restauratie en onderhoud van het Gezellenhuis is eerder vertraagd door het langlopende traject maar heeft de urgente aandacht van het parochiebestuur. Ook plaatst het parochiebestuur er vraagtekens bij of het gerechtvaardigd is om het voorkeurrecht in te zetten voor commerciële horeca in het Gezellenhuis.  Het parochiebestuur beraadt zich over de te nemen vervolgstappen en zal zeker gebruik maken van de mogelijkheid om haar zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenteraad. Tegelijkertijd blijft het parochiebestuur bereid tot verder overleg om gezamenlijk een breed gedragen oplossingen te vinden voor een verantwoorde ontwikkeling van dit mooie stukje Ouderkerk.