Restauratie Urbanuskerk "on hold"

Het bisdom heeft besloten om geen machtiging te verlenen voor de door het bestuur voorgestelde restauratie fase IV van de St. Urbanuskerk.

Op basis daarvan heeft het bestuur moeten besluiten om deze grote restauratie op te schorten.

En daarom wordt ook de actie voor het inzamelen van geld voor de vloer tijdelijk opgeschort.

Er wordt nu technisch onderzocht of er andere tijdelijke of misschien wel semi-permanente maatregelen genomen kunnen worden onder de vloer, zodat niet de hele vloer open hoeft om verergering van het probleem te voorkomen. Ook daarvoor zal een machtiging van het bisdom nodig zijn.

We hopen dat we daarmee met een veel lagere investering de kerk gewoon voor de komende 5 tot 10 jaar kunnen blijven gebruiken.

Het besluit van het bisdom hangt samen met de ontwikkeling en presentatie van de visie van de parochie RK Amstelland ten aanzien van het gebruik, beheer en onderhoud van de verschillende gebouwen in de parochie naar de korte en, middellange termijn, waarbij er actief vanuit het bisdom wordt gestuurd op het sluiten van kerken voor de eredienst. Daartoe is ook rond Kerstmis de enquête verspreid onder de parochianen, waarvan de resultaten momenteel verwerkt worden.

Aan deze visie wordt momenteel gewerkt en het bestuur streeft er naar dit voor de zomervakantie te kunnen afronden te kunnen presenteren.