Oecumenische kloosterdag 5 juli

De Sint Urbanuskerk en de Amstelkerk organiseren op vrijdag 5 juli een dagtocht naar de abdij Koningsoord van de zusters trappistinnen in Arnhem. We vieren een aantal gebedstijden mee, krijgen informatie over de abdij en een gesprek met één van de zusters. Samen genieten we een warme maaltijd. In de middag hebben we tijd voor een groepsgesprek en eigen rust en bezinning. Ook is er dan de mogelijkheid de abdijwinkel te bezoeken. Lees hieronder meer over de indeling en aanmelding.

 

Praktisch

Om 9.00 uur vertrekken we uit Ouderkerk. Om 19.00 uur zijn we weer terug in Ouderkerk. We gaan met beschikbare auto’s.  Voor de kloosterdag  zijn de kosten € 30,- (inclusief warme lunch, consumpties en gebruik van ontvangstruimte in het klooster), graag meenemen op de dag zelf.

Aanmelden en meer info bij Eugène Brussee:   e.brussee@rkamstelland.nl of via 4961320 of Benedikte: benedikte@planet.nl.

 

9.00 uur:         vertrek uit Ouderkerk  (plein bij de Amstelkerk)

10.00 uur:       aankomst in de abdij Koningsoord; koffie / thee en ochtendgebed eigen groep

10.30 uur        gesprek met één van de zusters; film over het leven de zusters

12.10 uur:       gebed (Sext): 25 minuten

12.35 uur:       warme maaltijd in het klooster. Aansluitend tijd voor eigen invulling.

14.10 uur:       gebed (Noon): 25 minuten

14.35 uur:       koffie en thee, groepsgesprek.

15.30 uur:       vrije tijd (gelegenheid ook om de abdijwinkel te bezoeken tot 16.30 uur)

16.55 uur:       gebed (Vespers): 60 minuten.

18.00 uur:       terugkeer naar huis

19.00 uur:       terug in Ouderkerk.

 

Abdij O.L. Vrouw van Koningsoord

Het eerste Cisterciënzer klooster voor monialen (kloosterzusters die in een abdij wonen) in de Noordelijke Nederlanden dateert van vóór 1200 en is gelegen in Friesland. Door de Hervorming verdwijnen op het einde van de 16de eeuw bijna alle kloosters. De Cisterciënzer monniken zijn het eerst in de gelegenheid geweest naar Nederland terug te keren. Zo is b.v. in 1881 bij Tilburg de abdij ‘Koningshoeven’ gesticht. Bij het familiebezoek aan de monniken blijken dan nogal eens meisjes te vragen of deze vorm van leven ook voor hen bestaat. Dit leidt tot het besluit om in Nederland een abdij voor monialen te bouwen. Op 21 november 1933 wordt te Berkel-Enschot met de bouw een aanvang gemaakt. In september 1940 wordt Koningsoord een zelfstandige abdij.

Door bouwplannen van de gemeente Tilburg moet de communiteit in 1996 gaan zoeken naar een andere locatie. Op het landgoed Johannahoeve te Arnhem van de Oosterbeekse Missionarissen van Mill Hill, waar ooit jongemannen werden opgeleid voor missiewerk in de tropen, bleek er plek voor nieuwbouw. De communiteit verhuisde op 8 mei 2009 naar Arnhem naar de huidige locatie. (zie ook: http://www.koningsoord.org/geschiedenis).