Meditatieavonden maart 2019

“Kom, adem ons open”

Dat is de tekst die staat boven het 40dagenprogramma wat as woensdag start met de Aswoensdagviering.

In de inleiding staat o.a.: Inkeer, bezinning, verstilling, reflectie, zoveel woorden en begrippen zijn er om het wezen, de intentie en de sfeer van de veertigdagentijd te omschrijven.
De 40dagentijd wordt georganiseerd door de raad van kerken.
De activiteiten passen goed bij het meditatieaanbod wat de werkgroep vacare verzorgt vandaar dat we de vrijheid nemen u het volledige programma te sturen.
In dit programma natuurlijk ook aandacht voor meditatie:

 

woensdagavond  13 maart                Zangmeditatie
woensdagavond  20 maart                Schildermeditatie, hiervoor opgave nodig. Zie bijlage
woensdagavond  27 maart                Woordmeditatie

 

Op 3 april is er een filmvoorstelling en 10 april het passieconcert.
Details vindt u in de bijlage en evt. aanvullingen op de website.

Het woensdagochtendgebed gaat gewoon door, ook tijdens de periode dat er geen meditaties zijn.

We hopen u in september weer een mooi meditatieprogramma voor het nieuwe seizoen te kunnen mailen.

Voor nu wensen we u mede namens de raad van kerken toe dat u de tijd kunt nemen om op adem te komen, op weg naar Pasen.

 

Namens de werkgroep Vacare
Ouderkerk aan de Amstel,

Adri Burger, E-mail: a.burger-degeus@planet.nl
Diana Berendsen, E-mail: berendsenvangelderen@hetnet.nl

 

Veertigdagentijd 2019

 

Programma van de oecumenische woensdagavondbijeenkomsten

 

“Kom, adem ons open”

In het begin, zegt de Bijbel, zweefde Gods ruach, Gods adem, over het water. Ruach betekent: wind die in beweging zet, adem die leven doet ontstaan.

De aarde was nog woest, doods en duister. Alles moest nog beginnen, overal lagen kansen.

Toen schiep God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis en blies hem de geest, de levensadem in. En Hij gaf ons, mensen, de opdracht om, gedragen door die adem te leven.

God wil ons deze levensadem blíjven geven, in een wereld waar mensen verstikt worden door zorgen, waarin regeringsleiders kortademig de eer voor zichzelf zoeken, waarin mensen hijgend deadlines op hun werk moeten halen.

In die wereld, ònze wereld, zoeken we in de veertigdagentijd weer naar rust, naar adem, naar opstanding uit wat een doods bestaan lijkt.

Inkeer, bezinning, verstilling, reflectie, zoveel woorden en begrippen zijn er om het wezen, de intentie en de sfeer van de veertigdagentijd te omschrijven.

 

We hopen dat u ook dit jaar de tijd neemt om op adem te komen op weg naar Pasen, geholpen door het aanbod dat de Raad van Kerken voor u samenstelde.

Pastor Eugène Brussee (Urbanuskerk) en

dominee Benedikte L. Bos (Amstelkerk)

 

WOENSDAG 6 maart: Aswoensdagviering Urbanuskerk: 19.30 uur

Oecumenische viering van Aswoensdag (voorgangers pastor Eugene Brussee en dominee Benedikte L. Bos) .

 

Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. Ieder wordt op zijn of haar voorhoofd getekend met een kruisje van as, gemaakt van de verbrande palmtakken die uitgedeeld zijn op Palmzondag vorig jaar. De as is teken van vergankelijkheid en geeft aan dat wij uit aarde genomen zijn en van God de levensadem ingeblazen hebben gekregen (Gn. 2,7). De Aswoensdagviering is een boeteviering, waarin we vergeving vragen voor wat we fout hebben gedaan en aangeven afhankelijk te zijn van de genade van God. Zo gaan we op weg naar Pasen. Tevens zullen we ‘loslaatbriefjes’ verbranden, briefjes waarop ieder die dat wil kan schrijven wat hij of zij letterlijk en figuurlijk willen loslaten in de veertigdagentijd: dingen die ons op een negatieve manier neerdrukken en kleinmaken. Door daar los van te komen kunnen we ruimte maken voor God en de medemens.   

 

WOENSDAG 13 maart: Zangmeditatie

Amstelkerk: 20.00-20.45 uur

Een zangmeditatie onder de bezielende leiding van sopraan Susanne Brussee. Opgave niet nodig.

 

WOENSDAG 20 maart:  Meditatief schilderen

Kosterswoning 20.00-21.30 uur.

Deze speciale manier van meditatie staat onder leiding van Anneke Broertjes met als thema ‘Het Licht’.

Kosten: 5 euro. Opgeven bij: Anneke Broertjes: ann.brothar@gmail.com

 

WOENSDAG 27 maart: Woordmeditatie rond de Schrift

Amstelkerk:20.00-20.45 uur.

Dominee Benedikte Bos zal deze vorm van meditatie begeleiden op grond van de lezingen van de komende zondag.

 

WOENSDAG 3 april: Filmavond voor het goede doel

Amstelstroom: 19.00 uur

Een film vanuit het perspectief van een van de meest omstreden en fascinerende figuren uit de Bijbel:  Maria Magdalena. Met een inleiding en een kort gesprek. Kosten: 5,- euro per persoon. Opbrengst is voor het goede doel. Opgave via de twee kerken.

 

WOENSDAG 10 april: Passieconcert

St. Urbanuskerk: 20.00 uur

We vragen geen toegangsprijs, vrijwillige gave bij de deurcollecte.

 

15, 16 en 17 april: Vespers

Amstelkerk: 19.30 uur: avondgebed in het kader van de Stille Week

 

Initiatief en organisatie Raad van Kerken te Ouderkerk aan de Amstel

 

Zie voor alle info: www.kerkenouderkerk.nl