Wat is Kerkopbouw

Kerkopbouw ofwel gemeenschapsopbouw bestaat uit de vorming van relaties tussen gelovigen, het kennen van en meeleven met elkaar in lief en leed en aandacht voor elkaar. Dit werkveld omvat onder meer de volgende gemeenschapsvormende taken:

Informatie en communicatie

 

Parochieblad:

 • parochieblad: verschijnt maandelijks met informatie over de parochie, bestuursmedelingen, verslagen van werkgroepen, de parochievergadering, het lief en leed van de parochianen, nieuws van de Stichingen met betrekking tot de restauratie, nieuws uit dekenaat en bisdom enz.
 • kopij verzamelen/typiste/lay-out/revisie etcetera
 • interkerkelijk stencilbureau waar het parochieblad wordt gedrukt, geraapt en verzendklaar gemaakt
 • verspreiding/bezorgers
 
Website:
 • opzet website
 • plaatsen nieuwsberichten
 • bijhouden kalender
 • verzorging documenten (bibliotheek)
 • interactiviteit, communicatie door parochieleden zelf

Lees meer over deze website in dit artikel.

 
Ontmoetingen/gesprekken
Om een vitale geloofsgemeenschap te worden/zijn, is het noodzakelijk hieraan te werken. Een vitale geloofsgemeenschap ontstaat daar waar mensen meedoen met vreugde en inzet en wij een gastvrije kerk zijn, waar iedereen welkom is en waar men zich thuisvoelt. Dit is niet een vanzelfsprekend proces, maar hangt af van diverse factoren o.a. een positief klimaat, heldere struturen, inspirerende doelen en aantrekkelijke taken. Dit geldt niet alleen voor bestuur en werkgroepen, maar ook voor de parochianen onderling. Opbouw van de kerk oftewel de geloofsgemeenschap kan alleen verwezenlijkt worden, dáár waar mensen bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan, elkaar écht te ontmoeten. Daar waar mensen met elkaar in gesprek raken over wat hen raakt, hen boeit, hen bezighoudt, dáár kan iets nieuws groeien. Alles kan in zo'n gesprek aan de orde komen: liefde en geluk, verdriet en tegenslag, geloof én ongeloof. En dit alles dan verbinden met de verhalen uit onze traditie. Zo kan er geloofscommunicatie ontstaan die wezenlijk is om tot vernieuwing te komen van de parochiegemeenschap. Onderstaande bijeenkomsten kunnen een aanzet zijn om een inspirerende, vitale gemeenschap te worden.
 
 • verzorgen van koffie na de vieringen: iedere eerste zondag van de maand in de kerk met elkaar koffiedrinken.
 • reizen/uitstapjes (uitdagingen voor de toekomst)
 • bezoeken van nieuw ingeschreven parochianen