Vacatures

Nieuw op de website is het kopje "vacatures". Daar kunt u opzoeken welke werkgroep versterkt kan worden. Over alle werkgroepen kunt u geïnformeerd worden door diaken Brussee: 020 4961320

Caeciliakoor.
 
Laat uw stem horen!
Het parochiële Caeciliakoor zingt maandelijks een maal en laat zich horen tijdens de hoogfeestdagen. Iedere donderdagavond wordt er gerepeteerd in het parochiehuis. Het koor kan versterking gebuiken van met name bassen/baritons en tenoren. Houdt u van zingen, meldt u dan.............Samen zingen is bovendien erg leuk! Bel naar Dhr. Compier: 020-4963146. Verder zingt het Caeciliakoor bij rouw -en trouwdiensten. Een maal per kwartaal zingt het koor een volledige Gregoriaanse viering.
 
Ook kinderkoor 't Kwetternest zou het leuk vinden indien er nog meer kinderen komen zingen. Alle informatie over hen vindt u onder 'liturgie"bovenaan de zoekbalk.

Raad van Kerken:
De Raad van Kerken zet zich in voor de bevordering van de oecumene in Oudererk. De Amstelkerk (PKN) en de Urbanuskerk (RK) weten elkaar al jaren te vinden via de Korte Brug. Vier maal per jaar vieren de beide kerken samen in goedbezochte en sfeervolle gebedsvieringen o.a. in de week van de Eenheid voor de Christenen en in de Vredesweek. Verder is er een gezamenlijk programma in de veertigdagentijd. De Raad van Kerken heeft wel vertegenwoordiging van protestantse zijde, doch van katholieke zijde niemand. Jammer toch...............Wij zoeken op korte termijn mensen die bereid zijn 8 maal per jaar gezamenlijk te vergaderingen, mee te denken aan de verwezenlijking van de oecumene en bereid zijn practisch uitvoering te geven aan de plannen.
Inforformatie hierover bij diaken Brussee (0624793174) of ds. de Heer (4965767)

Bezoekgroep:
We constateren dat het aantal ouderen dat een bezoek van iemand vanuit de kerk op prijs stelt, toeneemt. Ook de zieken van onze geloofsgemeenschap waarderen een bezoekje. De Bezoekgroep, - die ook aandacht schenkt aan jubilea enz. - ziet heel graag uitbreiding! Gaat u graag met mensen om en kunt u goed luisteren? Hebt u per week een paar uurtjes over? Dan verwelkomen wij u graag in onze bezoekgroep. U kunt hiervoor contact opnemen met diaken Brussee of het secretariaat, tel: 020-4961320.