Feestelijke presentatie jubileumboek

Omschrijving van het fotoalbum: 

Zondag 26 maart is het jubileumboek ‘Urbanus in Ouderkerk’ op een feestelijke wijze gelanceerd.
Bij binnenkomst klinken de prachtige klanken van het Vollebregt orgel bespeeld door organist Johan Vos.
De kerk loopt vol met geïnteresseerde bezoekers, parochianen en niet-parochianen. Mensen van de Historische Vereniging Wolfgerius van Aemstel zijn in grote getalen gekomen om hun medewerking aan het boek te vieren. De middag wordt geopend door onze vice-voorzitter de heer Alfred Schwegler die deze samenwerking nog eens onderstreept en spreekt over de mensen die de kerk maken/hebben gemaakt, ‘t kerk-zijn. Onder bezielende leiding van mevrouw Jo Blom, worden de auteurs gepresenteerd en in het zonnetje gezet. Tevens doen de auteurs die dat wilden hun ‘pitch’ over hun betreffende hoofdstuk, om zo alvast een kijkje te geven in hetgeen ze geschreven hebben en waarom. En zoals mevrouw Jo Blom zegt: ‘Een boek vol nieuwe wetenswaardigheden in een interessante historische setting, Chapeau!’ En als je kijkt naar de omslag, kleurig en modern weergegeven, met dank aan Tess Brouwer van bureau Kellerman, die het logo voor dit 150 jarig jubileum heeft ontworpen.
Het Caeciliakoor verzorgt het muzikaal intermezzo. Ondertussen worden foto’s getoond die het boek niet hebben gehaald maar een mooie weergave zijn door de tijd.
En dan is het écht zo ver, pastor-diaken Eugène Brussee, leidt ons in zijn woordje naar het boek, dat tot dan toe nog ‘verstopt’ ligt onder een kleed. 
Onze burgemeester, mevrouw Mieke Blankers, neemt het eerste boek in ontvangst en benadrukt in haar woordje hoe belangrijk de kerk en haar geloofsgemeenschap is voor ons dorp. 
Hans Out krijgt het tweede boek uitgereikt voor al zijn verdiensten om mensen samen te brengen en te enthousiasmeren. Rianne Westgeest en Yvette Saan worden extra in het zonnetje gezet, in hun rol van vormgever en eindredacteur vanuit onze parochiegemeenschap. Daarna worden alle schrijvers en medewerkers aan het boek hartelijk bedankt en krijgen zij het boek en een prachtige kaars cadeau. De middag wordt afgesloten met een bescheiden borrel en is hierbij ‘De verkoop van het boek geopend.’

In de Museumwinkel en bij boekhandel Sprey is het 158 pagina’s tellende boek verkrijgbaar voor € 14,95. De opbrengst komt, na aftrek van de kosten, geheel ten goede aan de kerk.

Mede door een gift van het coöperatieffonds van Rabobank Amstel & Vecht, is het mogelijk om de vrijwilligers van onze kerk het boek kosteloos aan te bieden. We gaan hierbij uit van één boek per huishouden. U bent van harte uitgenodigd om dit op het secretariaat van de pastorie, tijdens de openingstijden, te komen ophalen. We houden hiervoor een lijst bij zodat we niemand kunnen vergeten. Mocht u als vrijwilliger meer boeken willen aanschaffen dan is dat ook mogelijk op het secretariaat.
Jubileumboek ‘Urbanus in Ouderkerk ‘ een uniek document van 150 jaar Urbanuskerk in een setting van 1000 jaar geloven in Amstelland.

Foto's: Yvette Saan

 

Klik op een foto en bekijk het album in groot formaat: 
Datum evenement: 
zondag, 26 maart, 2017