Herderstocht 2018

Wandel mee met de herder en beleef het Kerstverhaal

Raad van Kerken
Ouderkerk aan de Amstel
Zaterdag 22 december 2018

Vooraf

Kerst is het gezelligheidsfeest bij uitstek. In de koude en donkere wintermaanden is het de ideale tijd om als familie en vrienden bij elkaar te zijn. Kerst is alleen niet altijd een gezelligheidsfeest geweest. De afgelopen eeuwen hebben christenen tijdens de kerstdagen de geboorte van Jezus Christus gevierd. Voor christenen is Kerst het feest van de komst van Jezus naar onze aarde. Wist je dat ongeveer 2000 jaar geleden Jezus Christus werd geboren in een stal. Er was geen wieg voor Hem, het enige dat gebruikt kon worden was een voederbak…..

Voor christenen betekent Kerst de komst van Christus. Hij is de langverwachte Messias en redder. De diepste betekenis van Kerst is dat God zelf de moeite nam om als mens naar deze aarde te komen. Kerst is het feest van het Licht. Jezus noemde zichzelf het Licht van de Wereld. In een vaak zo donkere wereld vol oorlog, pijn en verdriet brengt Hij licht en vrede met God.

Tijdens deze herderstocht wandel je met de herder door het dorp en kom je verschillende scenes uit het Kerstverhaal tegen. Uiteindelijk vinden we Jezus in de stal. Wist je dat Franciscus van Assisi in het jaar 1223 in Greccio (Italië) als eerste een ‘levende’ kerststal liet maken? Daarvoor stond er alleen met Kerstmis een kribbe op het altaar. Later kwamen er steeds meer figuren bij…..

Namens de organisatie een fijne wandeling gewenst.
Let op: U wandelt mee op eigen risico en bent verantwoorde-lijk voor het toezicht op uw eigen kind(eren).

Telefoonnummer organisatie: 06 2246 8165
Telefoonnummer EHBO: 06 5233 5157

Route

Start: Op het kerkplein voor de Amstelkerk. Hier wordt iedereen welkom geheten en zullen de groepjes starten.

Loop via de Kerkstraat, langs de winkels en sla bij boekhandel Sprey rechtsaf. Hier steek je over naar de Raadhuislaan en sla je linksaf naar de ingang van het gemeentehuis.

Scene 1: Aankondiging van de geboorte van Jezus; de engel Gabriel vertelt Maria dat ze een baby zal krijgen.

Loop de Vondelstraat verder en ga rechtsaf onder het poortje door de Vosmeerstraat in, daarna sla je rechts af de Diedrick van Haarlemstraat in tot aan de brandweerkazerne.

Scene 2: Aankondiging van de volkstelling; Herauten kondigen een volkstelling aan.

Steek de Kon. Wilhelminalaan over en loop via de Beatrixlaan, stukje Marijkelaan de Strandvlietlaan in en ga het bruggetje over bij de Bindelwijk. Loop links om de kerk heen naar het kerkplein van de Elimkerk.

Scene 3: Herders in het veld; het verhaal over de engel die de herders komt vertellen dat Jezus is geboren. Iedereen krijgt hier wat drinken en in de kerk zingen de kinderen …..

Verlaat de kerk aan de achterzijde en loop over de parkeerplaats van de Bindelwijk naar de Julianalaan. Blijf op de stoep en loopt de Julianalaan uit richting het dorp. Steek bij de Dorpstraat de weg over en ga het Elieserpad in.

Scene 4: Wijzen uit het Oosten; zij overleggen waar de koning geboren kan zijn en volgen de ster.

Je loopt het pad verder uit en sla daarna linksaf richting bakkerij Out. Over de Kerkbrug ga je linksaf en ga je de tuin van de pastorie in.

Scene 5: Bij de stal; waarom is Jezus in een stal geboren?

Loop de rozentuin om en keer terug naar het pleintje voor de pastorie.

Afsluiting: Hier zingen we samen en is er warme chocolademelk en glühwein met wat lekkers.

Deze herderstocht is mede mogelijk gemaakt door: De Raad van Kerken Ouderkerk a

an de Amstel, de vrijwilligers van  de Amstelkerk, de Elimkerk en de Sint Urbanuskerk. Met dank

 aan: De kinderen van het kinderkoor, de 

EHBO vereniging Ouderkerk, bakkerij Out, de verkeersregelaars en de muzikale begeleiding.

Kinderkoor

Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht, alles slaapt, sluimert zacht. Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
lieflijk kindje met goud in het haar,
sluimert in hemelse rust (2x)

Stille nacht, heilige nacht, Zoon van God, liefde lacht. Vriend’lijk om uwen god’lijken mond.
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus van uwe ge¬boort'(2x)

Stille nacht, heilige nacht, herders zien ’t eerst uw pracht. Door der eng’len alleluja, galmt het luide van verre na: Jezus de redder ligt daar (2x)

Juich de Koning is geboren

Juich! De Koning is geboren.
Juich! De Koning is geboren.
Juich! De Koning is geboren in Bethlehem.

Allen zingen:
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.
Komt laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden die Koning.

Het eeuwige Godswoord,
eeuwig licht des Vaders,
Zien wij gehuld in het mens’lijk vlees
Goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden die Koning.

Juich! De Koning is geboren.
Juich! De Koning is geboren.
Juich! De Koning is geboren in Bethlehem.

Want een kind is ons geboren

Want een kind is ons geboren;
En een Zoon gaf God aan ons.
De heerschappij rust op zijn schouders,
En zijn naam zal zijn:
Wonderbare raadsman, machtige God,
Eeuwige Vader, de Vredevorst;
Immanuel, God met ons (2x)

Want alzo lief had God de wereld;
Dat Hij zijn Zoon gegeven heeft.
Opdat een ieder die gelooft,
Eeuwig leven heeft:
Wonderbare raadsman, machtige God,
Eeuwige Vader, de Vredevorst;
Immanuel, God met ons (2x)

Samenzang

De herdertjes lagen bij nachte

De herdertjes lagen bij nachte zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte ,zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen,
’t liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen, daar schoten drie stralen dooreen:
Een straal van omhoog zij vernamen
een straal uit het kribje beneên.
Toen vlamd’ er een straal uit hun ogen, en viel op het kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen, en knielden bij Jezus neer.

Midden in de winternacht

Midden in de winternacht,
ging de hemel open.
Die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet.
Laat de cither slaan,
blaast uw fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Jezus is geboren.

Vrede was het overal:
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
Herders waarom zingt gij niet.
Laat de cither slaan,
blaast uw fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Jezus is geboren.

Ondanks winter, sneeuw en ijs,
bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom danst gij niet.
Laat de cither slaan,
blaast uw fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Een koning is geboren

Een koning is geboren,
Een koning, een koning
Een koning is geboren
Heb je ’t al gehoord
Hij kwam op aarde wonen
Als baby’tje zo klein
Voor alle mensen, ook voor jou
Wil Hij de Koning zijn

Waar is Hij dan geboren
Die Koning, die Koning
Waar is Hij dan geboren
Ik denk in een paleis
O nee, die Koning die ik ken
De machtigste van al
Die kwam niet in een mooi paleis
Maar in een arme stal

Waar moet Hij dan in slapen
Die Koning, die Koning
Waar moet Hij dan in slapen
Een gouden hemelbed
O nee, die Koning die ik ken
Die heeft geen bed van goud
Geen pracht en praal, maar o zo kaal
Een kribbetje van hout

Wat draagt Hij dan voor kleren
Die Koning, die Koning
Wat draagt Hij dan voor kleren
Een jas van hermelijn
O nee, die koning die ik ken
Die heeft er zelfs niet één
En ook geen hemdje van satijn
Maar doekjes om zich heen

Hoe kan ik Hem dan vinden
Die koning, die koning
Hoe kan ik Hem dan vinden
Weet jij misschien de weg?
Die Koning is dichtbij je
Je hoeft niet ver op reis
Vraag Hem in ’t kribje van je hart
Dan wordt het een paleis
Dan wordt het een paleis

Er is een Kindeke geboren

Er is een Kindeke geboren op aard (2x)
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal (2x)
’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis (2x)
’t Kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis (2x)
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal (2x)
En ’t wenst ons allen een zalig nieuw jaar (2x)

Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht, alles slaapt, sluimert zacht. Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
lieflijk kindje met goud in het haar,
sluimert in hemelse rust (2x)

Stille nacht, heilige nacht, Zoon van God, liefde lacht. Vriend’lijk om uwen god’lijken mond.
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus van uwe ge¬boort'(2x)

Stille nacht, heilige nacht, herders zien ’t eerst uw pracht. Door der eng’len alleluja, galmt het luide van verre na: Jezus de redder ligt daar (2x)

Hoe leit dit kindeke

Hoe leit dit kindeken hier in de kou, ziet eens hoe alle zijn ledekens beven, ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw.

Nana… kindeken teer, Ei zwijg toch stil sus sus en krijt niet meer (2x)

Ga! Ras dan, herderkens, komt naar de stal. Speelt een zoet liedeken voor dit teer schaapken: het dunkt mij dat het nu haast slapen zal.

Wij komen tezamen

Wij komen tezamen, zoekend naar de vrede en vinden de reden in Betlehem:
God van zo hoge naar ons toegebogen! Komt laten wij hem zoeken (3x) in elkaar.

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas,
And a happy New Year!

Wij wensen jou een zalig kerstfeest
Wij wensen jou een zalig kerstfeest
Wij wensen jou een zalig kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar.

Jingle Bells

Dashing through the snow,
in a one-horse open sleigh
Over fields we go,
laughing all the way
Bells on bob-tail ring,
making spirits bright
What fun it is to ride and sing
a sleighing song tonight

Jingle bells, Jingle bells,
jingle all the way
O what fun it is to ride
in a one horse open sleigh
Jingle bells, Jingle bells,
jingle all the way
O what fun it is to ride
in a one-horse open sleigh

Een kerstgedicht

Jozef en Maria zijn op reis gegaan.
Maria zit op het ezeltje, en Jozef loopt vooraan.
Ze komen laat in Bethlehem, de mensen slapen al.
Nergens is een plekje meer, alleen nog een stal.

In het veld zijn herders. Zij houden in de nacht,
over hun schapen, bij het vuur de wacht.
Opeens komt er een engel. Die zegt tegen hen;
“Jezus is geboren, ga vlug naar Bethlehem!”

De herders zeggen; “Kom, we gaan het Kindje zoeken.
Het is geboren in een stal, gewikkeld in wat doeken.”
Drie mannen zien een grote ster. Die mannen zijn heel wijs.
Ze willen naar het Koningskind, en dus gaan ze op reis.

Zo komen ze in Bethlehem, daar zoeken ze een poos.
Ze vinden Jezus in de stal, en geven Hem cadeaus.
De herders knielen neer voor Jezus. Eerbiedig zeggen zij:
“Jezus is onze Koning, Hij maakt de mensen blij.”

Alle mensen, groot en klein, krijgen het te horen,
dat vannacht in Bethlehem, Jezus is geboren!

Kinderactiviteiten rond Kerst:

Sint Urbanuskerk: Op Kerstavond 24 december om 19.30 uur is er een kinderkerstviering met zang van kinderkoor ‘t Kwetternest.
Op Eerste Kerstdag is er om 14.00 uur ‘Kindje wiegen’.
Amstelkerk: Op Eerste Kerstdag 25 december zijn alle kinderen welkom bij de kindernevendienst tijdens de kerstviering van 10.00 uur.
Elimkerk: Benieuwd naar de uitvoering van de liedjes die je niet hebt gehoord? Op Tweede Kerstdag 26 december om 10:00 uur zingt het kinderkoor alle liedjes tijdens het kerstfeest met de kinderen. Jong en oud zijn van welkom.