Geloofsgesprekken

Praten over je geloof is niet altijd makkelijk. Veel mensen zijn het ook niet
gewend. Toch kan het heel verrijkend zijn. Vooral als je dat in kleine
groepjes kunt doen. In het voorjaar van 2019 zijn we vanuit de Amstelkerk en
de St. Urbansukerk, geloofsgesprekken gestart. De opzet daarvan is dat na
een inleiding door één van beide voorgangers over een geloofsonderwerp
ieder zich aansluiten bij een deelgroepje om aan de hand van teksten of afbeeldingen of
andere werkvormen iets van het eigen geloof te delen. Juist de verschillende werkvormen en
de kleine groep helpen om echt in gesprek te komen.
Vanuit de positieve ervaringen met deze geloofsgesprekken willen ook in het najaar van 2019
een aantal van deze bijeenkomsten aanbieden onder leiding van pastor Eugène Brussee en
ondergetekende. Via deze weg wil u van harte uitnodigen hieraan mee te doen. Probeert u het
eens. Kom over de brug. Elke bijeenkomst staat op zich, dus u kunt aansluiten wanneer u wilt.
Deelname verplicht tot niets! De eerste bijeenkomst is op dinsdag 15 oktober om 20.00 uur in
Amstelstroom.
ds. Benedikte L. Bos en pastor Eugene Brussee

Mobiele versie afsluiten