November – maand van gedenken

Voordat de feestelijke decembermaand aanbreekt is er in de kerk een periode met specifiek ruimte voor het gedenken van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. In de kerken van Ouderkerk zijn er in de maand november diverse activiteiten en diensten met dit thema, en ook als u niet (regelmatig) naar een kerk gaat, bent u van harte welkom om bij ons aan te sluiten.

2 november – Allerzielen

12.00-16.00 u  Openstelling van de Amstelkerk.

U bent welkom om een kaarsje aan te steken, de stilte te ervaren of juist samen met iemand het gemis te delen. Vanaf 15.30 u is er gewijde koormuziek.

19.00 u – Lichtjesvaart bij de Amstelkerk.

We laten kleine papieren bootjes met daarin een lichtje varen op de Amstel, bij de Kerkbrug. Vanaf 18.30 u kunt u bij de Amstelkerk terecht om een bootje uit te kiezen en te voorzien van een, voor u dierbare naam.

19.30 uur – viering in de St. Urbanuskerk van Allerzielen.

waarbij de overledenen van afgelopen jaar en al onze dierbare overledenen worden herdacht.

Hun namen worden hardop uitgesproken en voor elke overledene wordt een kaars aangestoken en een witte roos gepresenteerd. Er is voor iedereen de mogelijkheid om een kaarsje op te steken tijdens deze viering.

20.30 uur – zegening van de graven.

De graven op de begraafplaats achter de kerk worden gezegend. De begraafplaats is verlichten voor iedereen toegankelijk.

17 november 17.00 u – Muzikale gedachtenisvesper in de Amstelkerk

In deze vesper staat de muziek centraal. Het requiem (gezongen uitvaartmis) ‘Die Musikalische Exequien’ van Heinrich Schütz (1585-1672) zal integraal worden uitgevoerd. Met medewerking van het Sonnenberg-kleinkoor, Eric Jan Joosse, orgel en Mieke van Loon, cello. Ds. Benedikte L. Bos is de voorganger.

24 november 10.00 u – Gedachtenisdienst in de Amstelkerk

Op deze zondag gedenken we onze dierbaren die in het afgelopen jaar in ons midden zijn gestorven. We noemen de namen, we steken voor ieder een kaars aan en we dragen hen op aan Gods eeuwige barmhartigheid.

Oecumenisch zanguurtje

Zanguurtje in woonzorgcentrum Theresia

Al weer vele jaren wordt het zanguurtje gehouden in woonzorgcentrum Theresia. Het is een activiteit van de Raad van Kerken, wordt georganiseerd door de taakgroep pastoraat van de Amstelkerk, en ondersteund door een heel aantal vrijwilligers van de Amstelkerk en de Urbanusparochie.

Op de eerste woensdagochtend van de maand worden kerkelijke liederen gezongen met en voor de bewoners. De liederen worden ingeleid door de voorgangers van beide kerken, en de zang wordt ondersteund door de piano en enkele zangers van de beide cantorijen. Ook zijn vrijwilligers van de bezoekgroepen van beide kerken actief in het ophalen van de bewoners en het verrichten van diverse hand- en spandiensten.

Het zanguurtje vindt plaats in de huiskamer van één van de woningen, waar ook een piano staat.

Het is bijzonder en ontroerend om te zien dat mensen, ook al zijn zij gevorderd dement, nog steeds kunnen genieten van de muziek en heel rustig drie kwartier kunnen luisteren en soms meezingen met de vertrouwde liederen.

Informatie:
Caroline Sonnenberg
06-58894592
cm.sonnenberg@planet.nl

Zangmeditatie

Beste geïnteresseerden in de Zangmeditatie,

We willen graag onder uw aandacht brengen dat er in Ouderkerk aan de Amstel oecumenische zangmeditaties zijn met liederen uit Taizé. Deze meditaties worden geleid door Susanne Brussee (zangdocente) en begeleid op de vleugel door Vincent Dorenbos. Ze vinden afwisselend plaats in de Amstelkerk en de Urbanuskerk, beide vlak bij elkaar gelegen in het centrum van Ouderkerk. Graag willen wij u hiervoor uitnodigen.
De meditatie begint met een paar korte ontspannen lichaamsoefeningen en een paar eenvoudige inzing oefeningen. Daarna worden (meestal) vier Taizéliederen gezongen, in een sfeer van gebed en in een samenspel van zang en muziek. Soms wordt een korte tekst gelezen.
Beide (mooie, oude) kerken beschikken over een geweldige acoustiek en over prachtige vleugels. Het is een verstillende belevenis zo in de ruimte van de verder lege kerken met elkaar te mogen zingen bij het licht van wat kaarsen. Nogmaals, U bent van harte welkom! De volgende zangmeditaties zijn (steeds op woensdagavonden): 30 oktober (Urbanus), 27 november (Amstelkerk) in 2019 en 29 januari 2020 (Amstelkerk).

Hopelijk tot dan!

Met een hartelijke groet,
Susanne Brussee en Vincent Dorenbos

Opmaat naar Herderstocht 2019

Ruim 200 deelnemers, jong en oud(er) liepen in december jl.  mee met de herderstocht om zo het kerstverhaal te beleven. Met reacties als: ‘hulde’, ‘ontroerend’, ‘geweldig’, ‘wat een fijne tocht’ tot ‘als het volgend jaar weer is dan neem ik mijn kleinkinderen mee’.

Ook dit jaar wordt er een Herderstocht georganiseerd vanuit de drie kerken die we rijk zijn. U begrijpt dat dit alleen gaat lukken met voldoende enthousiaste vrijwilligers! We zijn op zoek naar:

  • Herders die willen rondgaan met een groep deelnemers.
  • Vrijwilligers voor ondersteuning in diverse rollen (verteller, speler in een bepaalde scene of hulp bij het instuderen van de rollen, etc.). Er is heel veel te doen in de voorbereiding en tijdens de herderstocht.

Data Herderstocht 2019
Zaterdag 21 december van 18.00-20.30 uur (exclusief op- en afbouw)Zaterdag 14 december van 10.00-12.00 uur bijeenkomst voor alle vrijwilligers
Doet u mee? Laten we er samen weer een mooi evenement van maken!

Opgeven kan bij Beja Boterman (bejaboterman@upcmail.nl of 06-22468165)

Kijken over muren heen

Persbericht

Amsterdam, 26 augustus 2019

Oecumenische ontmoetingsdag

Kijken over muren heen.

Kennismaking met het leven van en de hulp aan (ex-)gedetineerden in Noord-Holland

Vrijdag 11 oktober 2019

11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur

Christelijk Gereformeerde Kerk Westzaan, J.J. Allanstraat 185, Westzaan

Het Oecumenische Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 11 oktober 2019 in samenwerking met de Diaconale Stichting Gevangenenzorg ‘De Sluis’ en Stichting Exodus Nederland de oecumenische ontmoetingsdag. Beiden organisaties zijn betrokken bij het werk voor gedetineerden en hun familieleden in het Justitieel Complex Zaanstad.

Het bezoeken van de gevangenen is in Mattheus 25 één van de werken van barmhartigheid. De gevangenis is bij een uitstek een plek waar over kerkgrenzen heen samengewerkt wordt om gevangenen en familieleden bij te staan en te helpen bij de terugkeer in de samenleving. Ook is het een plek waar onze solidariteit met anderen getest wordt: want heeft iemand die een misdaad heeft begaan recht op een tweede (derde, vierde…) kans?

Tijdens de provinciale ontmoetingsdag willen we u kennis laten maken met het werk van geestelijk verzorgers en vrijwilligers en geven we u een inkijkje in het leven van gedetineerden en hun familieleden. Een geestelijk verzorger, vrijwilligers, medewerkers van De Sluis en Exodus nemen u mee in het werk wat ze doen. In kleinere groepjes kunt u in gesprek met gedetineerden en met vrijwilligers over hun werk als buddy van een

(ex-)gedetineerde en maakt u kennis met de training ‘Mijn kind en ik’, ontwikkeld door Exodus en die ook door De Sluis wordt gegeven binnen de muren van het Justitieel Complex Zaanstad. U kunt zelf als persoon of kerk ook een bijdrage leveren aan de zorg voor gevangen. Hoe dat zit? Daarover vertellen we u meer. 

Aanmelden kan via onze website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact. In de agenda vindt u het uitgebreide programma.

Flyer Oecumenische ontmoetingsdag: ‘Kijken over muren heen’.

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met Kor Berghuis, info@oecumenischplatformnh.nl. Telefoon: 0655884486.

Mystieke betekenissen in de letters van het Hebreeuwse alfabet

Het Hebreeuwse alfabet telt 22 letters. Elke letter heeft een bijzondere vorm, een naam en een getalswaarde. Op die manier kan elke afzonderlijke letter een ‘kapstok’ vormen voor diepzinnige gedachten over de schepping en over het leven met medemensen en met God.

Ruud Bartlema maakte van elke Hebreeuwse letter een schilderij, waarin telkens een aantal betekenissen wordt uitgebeeld. Ook de kleuren die hij voor de verschillende schilderijen koos hebben een specifieke betekenis.

Aan de hand van deze schilderijen wijst hij ons op bijzondere betekenissen en wijsheden die in de verschillende letters worden doorgegeven.

zondag 20 oktober, 15.00 uur

Amstelstroom (naast de Amstelkerk, Ouderkerk aan de Amstel)

toegang vrij, collecte bij de uitgang

Herderstocht 2019

Na het doorslaande succes van de herderstocht die we in 2018 (meer dan 200 deelnemers) met de gezamenlijke kerken hebben georganiseerd, willen we ook dit jaar de wandeling door Ouderkerk langs de verschillende scenes uit het kerstverhaal gaan maken.

De herderstocht zal plaatsvinden op zaterdag 21 december a.s. vanaf 18.00 uur

Geloofsgesprekken

Praten over je geloof is niet altijd makkelijk. Veel mensen zijn het ook niet gewend. Toch kan het heel verrijkend zijn. Vooral als je dat in klein groepjes kunt doen. In het voorjaar zijn we vanuit beide kerken, de St. Urbanuskerk en de Amstelkerk, geloofsgesprekken gestart. De opzet daarvan is dat na een inleiding over een geloofsonderwerp ieder zich aansluiten bij een deelgroepje om aan de hand van teksten of afbeeldingen of andere werkvormen iets van het eigen geloof te delen. Juist de verschillende werkvormen en de kleine groep helpen om echt in gesprek te komen.

Vanuit de positieve ervaringen met deze geloofsgesprekken willen we ook in het najaar van 2019 een aantal van deze bijeenkomsten aanbieden onder leiding van pastor Eugène Brussee en dominee Benedikte Bos. Via deze weg wil u van harte uitnodigen hier aan mee te doen. Probeert u het eens. Kom over de brug. De gesprekken starten op 15 oktober. We beginnen om 20.00 uur (inloop 19.45 uur). Samenkomst is dan in de Amstelstroom.

Bijbelwerkplaats

Heeft de bijbel mij nu eigenlijk nog wat te zeggen? Kan ik daar persoonlijk nog wat van leren wat mijn leven kan verrijken? Geeft de tekst antwoord op vragen die we nu hebben als we naar het journaal kijken of de mensen om ons heen zien? Kan iemand mij helpen om de Bijbel beter te kunnen begrijpen? Immers de bijbel is niet makkelijk zomaar te begrijpen, je moet wel iets van culturele en historische achtergronden weten. Daarom is er deze werkplaats om met elkaar te leren. Met de naam ‘werkplaats’ geven we de werkwijze en sfeer aan. Vooraf stellen we vast welk gedeelte we behandelen, zodat iedereen zich kan voorbereiden. Het initiatief van dit project ligt bij de protestantse en de katholieke kerk van Ouderkerk. De avonden staan echter uitdrukkelijk open voor alle belangstellenden.

Op 8 oktober gaat de Bijbelwerkplaats weer van start.

Plaats: ‘Amstelstroom’, Kerkstraat 12, Ouderkerk aan de Amstel.

Tijd: 20:00 – 21:30

Meditatie en avondgebed in het nieuwe seizoen

We starten dit seizoen opnieuw met de woensdagavondmeditaties. Maar naast de meditaties zullen we ook een nieuwe vorm aanbieden: een avondgebed.

De opzet van de meditatie blijft zoals hij was: vanaf kwart voor acht inloop. Om acht uur beginnen we tot ongeveer kwart voor negen. Daarna kan je in stilte vertrekken of, als je dat wil, nog even napraten met één van de mensen uit de werkgroep. Er worden weer diverse meditatievormen aangeboden: meditatie aan de hand van een pakkende tekst, meditatie aan de hand van een Bijbeltekst, zangmeditaties en in de advent periode de meditatie bij het  fresco van de boodschap van de engel Gabriël aan Maria in de Urbanuskerk.

Daarnaast zullen we eens in de drie weken, in plaats van de meditatie, een avondgebed aanbieden. We proberen zo ook aan andere wensen te voldoen en meer mensen te bereiken. Het avondgebed heeft een vaste liturgie, vergelijkbaar met het ochtendgebed. Wel is de stilte langer en wordt er meer gezongen. Ook het avondgebed laat zien dat wij, niet alleen op zondag maar ook door de week, een biddende gemeente willen zijn, die rust inbouwt om aandachtig te zijn voor God

Mediteren kun je leren
Voor mensen die nog nooit gemediteerd hebben of die meer uitleg willen over meditatie is er vanaf half september de mogelijkheid om een aantal avonden, voorafgaand aan de meditaties, hierover te praten.
Voor meer informatie:
Diana Berendsen: berendsenvangelderen@hetnet.nl
Adri Burger: a.burger-degeus@planet.nl
Benedikte Bos: Benedikte@planet.nl
Eugene Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl

Mobiele versie afsluiten