Geloofsgesprekken

Praten over je geloof is niet altijd makkelijk. Veel mensen zijn het ook niet gewend. Toch kan het heel verrijkend zijn. Vooral als je dat in klein groepjes kunt doen. In het voorjaar zijn we vanuit beide kerken, de St. Urbanuskerk en de Amstelkerk, geloofsgesprekken gestart. De opzet daarvan is dat na een inleiding over een geloofsonderwerp ieder zich aansluiten bij een deelgroepje om aan de hand van teksten of afbeeldingen of andere werkvormen iets van het eigen geloof te delen. Juist de verschillende werkvormen en de kleine groep helpen om echt in gesprek te komen.

Vanuit de positieve ervaringen met deze geloofsgesprekken willen we ook in het najaar van 2019 een aantal van deze bijeenkomsten aanbieden onder leiding van pastor Eugène Brussee en dominee Benedikte Bos. Via deze weg wil u van harte uitnodigen hier aan mee te doen. Probeert u het eens. Kom over de brug. De gesprekken starten op 15 oktober. We beginnen om 20.00 uur (inloop 19.45 uur). Samenkomst is dan in de Amstelstroom.

Bijbelwerkplaats

Heeft de bijbel mij nu eigenlijk nog wat te zeggen? Kan ik daar persoonlijk nog wat van leren wat mijn leven kan verrijken? Geeft de tekst antwoord op vragen die we nu hebben als we naar het journaal kijken of de mensen om ons heen zien? Kan iemand mij helpen om de Bijbel beter te kunnen begrijpen? Immers de bijbel is niet makkelijk zomaar te begrijpen, je moet wel iets van culturele en historische achtergronden weten. Daarom is er deze werkplaats om met elkaar te leren. Met de naam ‘werkplaats’ geven we de werkwijze en sfeer aan. Vooraf stellen we vast welk gedeelte we behandelen, zodat iedereen zich kan voorbereiden. Het initiatief van dit project ligt bij de protestantse en de katholieke kerk van Ouderkerk. De avonden staan echter uitdrukkelijk open voor alle belangstellenden.

Op 8 oktober gaat de Bijbelwerkplaats weer van start.

Plaats: ‘Amstelstroom’, Kerkstraat 12, Ouderkerk aan de Amstel.

Tijd: 20:00 – 21:30

Meditatie en avondgebed in het nieuwe seizoen

We starten dit seizoen opnieuw met de woensdagavondmeditaties. Maar naast de meditaties zullen we ook een nieuwe vorm aanbieden: een avondgebed.

De opzet van de meditatie blijft zoals hij was: vanaf kwart voor acht inloop. Om acht uur beginnen we tot ongeveer kwart voor negen. Daarna kan je in stilte vertrekken of, als je dat wil, nog even napraten met één van de mensen uit de werkgroep. Er worden weer diverse meditatievormen aangeboden: meditatie aan de hand van een pakkende tekst, meditatie aan de hand van een Bijbeltekst, zangmeditaties en in de advent periode de meditatie bij het  fresco van de boodschap van de engel Gabriël aan Maria in de Urbanuskerk.

Daarnaast zullen we eens in de drie weken, in plaats van de meditatie, een avondgebed aanbieden. We proberen zo ook aan andere wensen te voldoen en meer mensen te bereiken. Het avondgebed heeft een vaste liturgie, vergelijkbaar met het ochtendgebed. Wel is de stilte langer en wordt er meer gezongen. Ook het avondgebed laat zien dat wij, niet alleen op zondag maar ook door de week, een biddende gemeente willen zijn, die rust inbouwt om aandachtig te zijn voor God

Mediteren kun je leren
Voor mensen die nog nooit gemediteerd hebben of die meer uitleg willen over meditatie is er vanaf half september de mogelijkheid om een aantal avonden, voorafgaand aan de meditaties, hierover te praten.
Voor meer informatie:
Diana Berendsen: berendsenvangelderen@hetnet.nl
Adri Burger: a.burger-degeus@planet.nl
Benedikte Bos: Benedikte@planet.nl
Eugene Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl