KLOKKEN VAN HOOP

Samen met kerken uit heel Nederland zullen de Amstelkerk en de St. Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel de klokken luiden als teken van hoop op woensdagavond tussen 19.00 en 19.15, op 18 maart, 25 maart en 1 april.
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.

Waarom klokken luiden?

* Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.

* Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.

* Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

Kerkdienst via TV live te volgen

De St. Urbanuskerk en de Amstelkerk bieden een mogelijkheid aan om live een kerkdienst te volgen op zondagochtend.
Voor de St. Urbanuskerk is dat op zondagochtend om 10.30 uur een viering vanuit een van de kerken van RK Amstelland via de Amstelveens televisie RTVA: https://rtva.nl/livestream/
Ook te zien op televisie – Ziggo 42 – KPN 1380 – T-mobile 806
Voor de Amstelkerk is dat zondagochtend om 10.00 uur:  via www.kerkomroep.nl
Voor de site van www.kerkomroep het volgende:  tik in de adresbalk: www.kerkomroep.nl en dan in het zoekvenster “vind uw kerk”: Amstelkerk
Kies de Amstelkerk in Ouderkerk a/d Amstel.
Je kunt ook op onderstaande link klikken om direct naar het juiste kanaal te gaan:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11224
Ook via www.kerkomroep.nl is vanuit beide kerken samen, de Amstelkerk en de St. Urbanuskerk, elke woensdagochtend om 8.45 een ochtendgebed live te zien.
Dit is vanaf woensdag 25 maart van 8.45 tot 9.00 uur.
Alle goeds voor ieder en hartelijke groet

Dominee Benedikte Bos
Pastor Eugène Brussee

Lezing ‘Bommel en de Bijbel’ door Klaas Driebergen

Schrijver en striptekenaar Marten Toonder (1912-2005) portretteerde in zijn verhalen over Olivier B. Bommel en Tom Poes met een grote knipoog de Nederlandse samenleving. Het is daarom niet verbazend dat hij zich daarin ook bezig heeft gehouden met het christendom, en in het bijzonder het Hollandse calvinisme. Ook de Bijbel was een inspiratiebron voor de Bommelverhalen: Toonder putte daaruit voor verhaalmotieven, maar ontleende ook woorden en uitdrukkingen aan de oude Statenvertaling. Daarnaast leverde hij in zijn verhalen impliciet kritiek op het christelijke gedachtegoed, waartegenover hij zijn eigen levensbeschouwelijke opvattingen plaatste.

In zijn lezing gaat Klaas Driebergen in op wat Marten Toonder geloofde en hoe hij tegen Bijbel en christendom aankeek, en geeft hij interessante en leuke voorbeelden van hoe dit doorwerkte in zijn verhalen. Dit alles geïllustreerd met videofragmenten en afbeeldingen uit de Bommelverhalen.

Klaas Driebergen is schrijver, samensteller en uitgever van diverse boeken over Marten Toonder en diens werk. Het boek Bommel en Bijbel (2012) is een bewerking van de scriptie waarmee hij afstudeerde als neerlandicus. Hij organiseert ook Marten Toonderreizen naar Ierland. Zie www.klaasdriebergen.nl.

Veertig dagen de tijd


Veertig dagen de tijd

Veertig dagen nog tot Pasen

tot de winter is gegaan,

en het lengen van de dagen

kou en duisternis verjagen

en het leven op zal staan.

Veertig dagen nog tot Pasen

soms een tocht door de woestijn

om te leren en te vragen

hoe je duister kunt verjagen

om met Pasen klaar te zijn.

Als Raad van Kerken in Ouderkerk aan de Amstel hebben wij weer geprobeerd om een gevarieerd programma samen te stellen. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen op de aangegeven woensdagavonden. Zo hopen we met elkaar via versobering, gesprekken, film en muziek ons 40 dagen lang voor te bereiden, uitlopend in het Paasfeest.

Dominee Benedikte L. Bos & pastor Eugène Brussee


Veertigdagentijd 2020

Programma van de oecumenische woensdagavondbijeenkomsten


WOENSDAG 26 februari: Aswoensdagviering
St. Urbanuskerk: 19.30 uur
Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. Ieder wordt op zijn of haar voorhoofd getekend met een kruisje van as, gemaakt van de verbrande palmtakken die uitgedeeld zijn op Palmzondag vorig jaar. De as is teken van vergankelijkheid en geeft aan dat wij uit aarde genomen zijn en van God de levensadem ingeblazen hebben gekregen (Gen. 2:7). De Aswoensdagviering is een boeteviering, waarin we vergeving vragen voor wat we fout hebben gedaan en aangeven afhankelijk te zijn van de genade van God. Zo gaan we op weg naar Pasen. Tevens zullen we ‘loslaatbriefjes’ verbranden, briefjes waarop ieder die dat wil kan schrijven wat hij of zij letterlijk en figuurlijk willen loslaten in de veertigdagentijd: dingen die ons op een negatieve manier neerdrukken en kleinmaken. Door daar los van te komen kunnen we ruimte maken voor God en de medemens.

WOENSDAG 4 maart: Sobere maaltijd
Pastorie St. Urbanuskerk: 18.30 uur (Cuyperskamer).
Deze maaltijd zal bestaan uit soep en brood. De kosten, €7.50 p.p., graag contant te voldoen, zijn bestemd voor de gezondheidszorg voor kinderen in Pakistan.
U bent van harte welkom om uw maag en hart te laten vullen!
U kunt zich opgeven via een inschrijfformulier achterin beide kerken of per email naar: Urbanusparochie@xs4all.nl of naar Adri Burger: a.burger-degeus@planet.nl

WOENSDAG 11 maart: Beeldmeditatie
St. Urbanuskerk: 20.00 uur

De beeldmeditatie zal gaan over het Lam Gods zoals dat op het plafond van de Urbanuskerk te zien is.

WOENSDAG 18 maart: Bezinnende wandeling
Ouderkerkerplas 17.00 uur.

Deze wandeling start bij de grote parkeerplaats van de Ouderkerkerplas. We wandelen alleen of in tweetallen, en een afstand naar eigen keuze. Tussen 17.45 uur en 18.15 uur is er op de startplaats gelegenheid tot gezamenlijk koffie- en theedrinken. Opgave niet nodig.

WOENSDAG 25 maart: Koorzang, muziek en gedichten
St. Urbanuskerk: 20.00-21.00 uur.

Passie-concert met poëzie en muziek. Bezinnende teksten van Bonhoeffer en gedichten afgewisseld met gewijde koorzang en instrumentale muziek (piano, orgel en cello).
M.m.v. Sonnenberg Kleinkoor, Eric Jan Joosse, Mieke van Loon en Diana Berendsen. Toegang: uw vrijwillige gift bij de uitgang.

WOENSDAG 1 april: Film ‘Risen’
Amstelkerk: 19.00 uur.

Een film over de Passie van Jezus vanuit het perspectief van een Romeinse strijder. Met een inleiding en een kort nagesprek. Kosten: €5,- per persoon. Opbrengst is voor de gezondheidszorg voor kinderen in Pakistan.
Opgave via Urbanusparochie@xs4all.nl of naar Adri Burger: a.burger-degeus@planet.nl

MAANDAG 6 en DINSDAG 7 april: Vespers
Amstelkerk: 19.30 uur.

Avondgebed in het kader van de Stille Week.

WOENSDAG 8 april: The Passion
Op het Kampje: 20.30-21.30 uur


Kerstfeest 2019

Kerkvieringen en activiteiten voor u op een rij:

Zaterdag 21 december

18:00 uur Herderstocht voor jong en oud(er). Wandel mee met de herder en beleef het kerstverhaal. Start tussen 18.00 en 19.00 uur bij de Amstelkerk. Eindpunt met samenzang bij de St. Urbanuskerk.

Dinsdag 24 december: Kerstavond

11:00 uur Kerstviering voor de bewoners WZC Theresia m.m.v. het Caeciliakoor. Voorgangers: ds. Benedikte L. Bos en pastor E. Brusee.
19:00 uur Kinderkerstviering (Eucharistie) m.m.v. kinderkoren in de St. Urbanuskerk. Voorgangers: pastoor E. Jongerden & pastor E. Brussee.
22:00 uur Kerstnachtviering m.m.v. koor Elckerlyc in de St. Urbanuskerk. Voorgangers: pastor Van Tillo / Brussee. (Na afloop warme chocolademelk, glühwein en kerstbrood.)
22:30 uur Kerstnachtviering m.m.v. het Kerstnachtkoor in de Amstel kerk o.l.v. Eric Jan Joosse . Voorganger: ds. Benedikte L. Bos.

Woensdag 25 december: Eerste Kerstdag

09:30 uur Kerkdienst in de Elimkerk. Voorganger: ds. W.J. van Gent .
10:00 uur Kerstviering m.m.v. Capella Nova in de Amstelkerk o.l.v. Eric Jan Joosse. Voorganger: ds. Benedikte L. Bos.
10:00 uur Hoogfeest van Kerstmis m.m.v. het Caeciliakoor in de St. Urbanuskerk. Voorgangers: pastor GJ. Adolfs en pastor E. Brussee.
14:00 uur Kindje Wiegen voor de allerkleinste rondom de kerkstal in de St. Urbanuskerk o.l.v. pastor E. Brussee.
16:00 uur Kerkdienst in de Elimkerk. Voorganger: ds. W.J. van Gent.

Donderdag 26 december: Tweede Kerstdag

10:00 uur Kerstfeest met de kinderen in de Elimkerk. (cadeautje voor alle basisschoolkinderen)

Dinsdag 31 december

17:00 uur Oudejaarsviering; oecumenische dienst in de Amstelkerk. Voorgangers: ds. Benedikte L. Bos en pastor E. Brussee.
19:00 uur Oudejaarsdienst in de Elimkerk. Voorganger: ds. W.J. van Gent.

Woensdag 01 januari 2019

10:30 uur Nieuwjaarsdienst in de Elimkerk (na de dienst oliebollen). Voorganger: ds. W.J. van Gent .


Naast deze vieringen kunt u ook op zondag terecht voor de zondagse viering. Gedurende de hele Kerstperiode zijn de kerststallen bij de St. Urbanuskerk in de pastorietuin te bezichtigen. Tot 24 december 15:00 kan men in de kerstboom naast de kerststal bij de pastorie, wensen ophangen, die tijdens de nachtmis zullen worden opgelezen.


Amstelkerk,
Kerkstraat 11
Elimkerk
Kon. Julianalaan 24

Sint Urbanuskerk
Achterdijk 1

De kerken in Ouderkerk aan de Amstel heten u van harte welkom en wensen u een gezegend Kerstfeest!

Herderstocht 2019

Op zaterdag 21 december vanaf 18.00uur zal in groepen een wandeling door Ouderkerk worden gemaakt. De start is bij de Amstelkerk, bij de Elimkerk zingt een kinderkoor en het einde is bij de Urbanuskerk. Op verschillende plekken langs de route wordt een kort verhaal verteld en wordt het kerstverhaal op een speelse manier nagespeeld. Info en opgeven, klik op onderstaande link: http://herderstocht-ouder-amstel.nl

Rabbijn: “Moslimhaat is groter dan antisemitisme”

Lezing door Lody van de Kamp, zondag 8 december om 15.00 uur in Amstelstroom.

Lody van de Kamp is een orthodox-joodse rabbijn. Hij schetst in zijn boeken een helder beeld van de historie van de joden in Europa. Daarnaast heeft hij een uitgesproken mening over actuele maatschappelijke- en politieke standpunten. Zo verwerpt hij het beroep van politici op de ‘joods-christelijke samenleving’. Hierin gaat de verwerpelijke gedachte schuil: “de moslims, die moeten wij hier niet hebben”, aldus Van de Kamp. Hij verliet het CDA in 2017 waarvoor hij eerder fractievoorzitter was van de deelraad Zuideramstel.

Hij zet zich, mede vanuit het initiatief SaidenLody, in voor dialoog en verbinding tussen joden, moslims en christenen. Verhoudingen zien er anders uit als je met mensen om de tafel gaat zitten en verhalen uit hun eigen mond beluistert. Hij is actief op scholen en voor de overheid op verschillende beleidsniveaus. Lody van de Kamp is o.a. lid van de Raad van Toezicht van de stichting Multi Plus Zorg, een organisatie die integrale hulpverlening biedt vanuit het expertisecentrum risicojongeren, jeugdgroepen & criminaliteit en ‘The European Muslim Jewish Leadership Council’, gevestigd in Wenen. Tijdens zijn lezing zal hij zijn huidige werkzaamheden toelichten en zal hij kort ingaan op de relatie Israël en het Jodendom.