Bijbelwerkplaats

Heeft de bijbel mij nu eigenlijk nog wat te zeggen? Kan ik daar persoonlijk nog wat van leren wat mijn leven kan verrijken? Geeft de tekst antwoord op vragen die we nu hebben als we naar het journaal kijken of de mensen om ons heen zien?

Kan iemand mij helpen om de bijbel beter te kunnen begrijpen? Immers de bijbel is niet makkelijk zomaar te begrijpen, je moet wel iets van culturele en historische achtergronden weten. Daarom is er deze werkplaats om met elkaar, jongeren én ouderen, dit boeiende boek te gaan exploreren. Met de naam ‘werkplaats’ geven we de werkwijze en sfeer aan. Zoals in een workshop word je uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met de gepresenteerde tekstgedeeltes.

Vooraf stellen we vast welk gedeelte we behandelen, zodat iedereen zich kan voorbereiden.

Het initiatief van dit project ligt bij de protestantse en de katholieke kerk van Ouderkerk. De avonden staan echter uitdrukkelijk open voor alle belangstellenden.

Bijbelwerkplaats 2019 – 2020

Op 8 oktober gaat de Bijbelwerkplaats van start. De Bijbelwerkplaats is een project van de Raad van Kerken te Ouderkerk en dus een oecumenische aangelegenheid.

Vorig seizoen kwamen deelnemers van zowel de Amstelkerk als de Urbanuskerk, naast twee deelnemers die geen band hadden met beide kerken. Wij hebben toen de hoofdstukken 5 en 7-10 van het evangelie van Johannes onder de loep genomen. In het nieuwe seizoen gaan we verder met dit prachtige, diepzinnige evangelie. Nieuwe deelnemers, jong en oud, zijn altijd welkom!

Het programma van zes geplande bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

Datum Onderwerp
8 oktober
Inleiding en oriëntatie
12 november
Johannes 11:1 – 44 (de opwekking van Lazarus uit de doden)
10 december
Johannes 11:45 – 12:19 (het complot om Jezus te doden)
11 februari
Johannes 12:20 ­– 50 (het einde van Jezus’ publieke optreden)
10 maart
Johannes 13:1 – 30 (Jezus wast de voeten van zijn discipelen)
14 april
Johannes 13:31 – 14:31 (Jezus gaat weg maar laat zijn discipelen niet alleen achter)

Plaats: ‘Amstelstroom’, Kerkstraat 12, Ouderkerk aan de Amstel.
Tijd: 20:00 – 21:30

Voor meer uitgebreide informatie, zie blz. 9 van september editie nieuwStroom, het kerkblad van de Protestantse kerk de Amstelkerk. Als u nog vragen hebt, neem gerust contact op met Martin de Boer, het liefst via de mail.

mcdeb@planet.nl of 0681290101