admin

Kerstfeest 2019

Kerkvieringen en activiteiten voor u op een rij:

Zaterdag 21 december

18:00 uur Herderstocht voor jong en oud(er). Wandel mee met de herder en beleef het kerstverhaal. Start tussen 18.00 en 19.00 uur bij de Amstelkerk. Eindpunt met samenzang bij de St. Urbanuskerk.

Dinsdag 24 december: Kerstavond

11:00 uur Kerstviering voor de bewoners WZC Theresia m.m.v. het Caeciliakoor. Voorgangers: ds. Benedikte L. Bos en pastor E. Brusee.
19:00 uur Kinderkerstviering (Eucharistie) m.m.v. kinderkoren in de St. Urbanuskerk. Voorgangers: pastoor E. Jongerden & pastor E. Brussee.
22:00 uur Kerstnachtviering m.m.v. koor Elckerlyc in de St. Urbanuskerk. Voorgangers: pastor Van Tillo / Brussee. (Na afloop warme chocolademelk, glühwein en kerstbrood.)
22:30 uur Kerstnachtviering m.m.v. het Kerstnachtkoor in de Amstel kerk o.l.v. Eric Jan Joosse . Voorganger: ds. Benedikte L. Bos.

Woensdag 25 december: Eerste Kerstdag

09:30 uur Kerkdienst in de Elimkerk. Voorganger: ds. W.J. van Gent .
10:00 uur Kerstviering m.m.v. Capella Nova in de Amstelkerk o.l.v. Eric Jan Joosse. Voorganger: ds. Benedikte L. Bos.
10:00 uur Hoogfeest van Kerstmis m.m.v. het Caeciliakoor in de St. Urbanuskerk. Voorgangers: pastor GJ. Adolfs en pastor E. Brussee.
14:00 uur Kindje Wiegen voor de allerkleinste rondom de kerkstal in de St. Urbanuskerk o.l.v. pastor E. Brussee.
16:00 uur Kerkdienst in de Elimkerk. Voorganger: ds. W.J. van Gent.

Donderdag 26 december: Tweede Kerstdag

10:00 uur Kerstfeest met de kinderen in de Elimkerk. (cadeautje voor alle basisschoolkinderen)

Dinsdag 31 december

17:00 uur Oudejaarsviering; oecumenische dienst in de Amstelkerk. Voorgangers: ds. Benedikte L. Bos en pastor E. Brussee.
19:00 uur Oudejaarsdienst in de Elimkerk. Voorganger: ds. W.J. van Gent.

Woensdag 01 januari 2019

10:30 uur Nieuwjaarsdienst in de Elimkerk (na de dienst oliebollen). Voorganger: ds. W.J. van Gent .


Naast deze vieringen kunt u ook op zondag terecht voor de zondagse viering. Gedurende de hele Kerstperiode zijn de kerststallen bij de St. Urbanuskerk in de pastorietuin te bezichtigen. Tot 24 december 15:00 kan men in de kerstboom naast de kerststal bij de pastorie, wensen ophangen, die tijdens de nachtmis zullen worden opgelezen.


Amstelkerk,
Kerkstraat 11
Elimkerk
Kon. Julianalaan 24

Sint Urbanuskerk
Achterdijk 1

De kerken in Ouderkerk aan de Amstel heten u van harte welkom en wensen u een gezegend Kerstfeest!

Herderstocht 2019

Op zaterdag 21 december vanaf 18.00uur zal in groepen een wandeling door Ouderkerk worden gemaakt. De start is bij de Amstelkerk, bij de Elimkerk zingt een kinderkoor en het einde is bij de Urbanuskerk. Op verschillende plekken langs de route wordt een kort verhaal verteld en wordt het kerstverhaal op een speelse manier nagespeeld. Info en opgeven, klik op onderstaande link: http://herderstocht-ouder-amstel.nl

Rabbijn: “Moslimhaat is groter dan antisemitisme”

Lezing door Lody van de Kamp, zondag 8 december om 15.00 uur in Amstelstroom.

Lody van de Kamp is een orthodox-joodse rabbijn. Hij schetst in zijn boeken een helder beeld van de historie van de joden in Europa. Daarnaast heeft hij een uitgesproken mening over actuele maatschappelijke- en politieke standpunten. Zo verwerpt hij het beroep van politici op de ‘joods-christelijke samenleving’. Hierin gaat de verwerpelijke gedachte schuil: “de moslims, die moeten wij hier niet hebben”, aldus Van de Kamp. Hij verliet het CDA in 2017 waarvoor hij eerder fractievoorzitter was van de deelraad Zuideramstel.

Hij zet zich, mede vanuit het initiatief SaidenLody, in voor dialoog en verbinding tussen joden, moslims en christenen. Verhoudingen zien er anders uit als je met mensen om de tafel gaat zitten en verhalen uit hun eigen mond beluistert. Hij is actief op scholen en voor de overheid op verschillende beleidsniveaus. Lody van de Kamp is o.a. lid van de Raad van Toezicht van de stichting Multi Plus Zorg, een organisatie die integrale hulpverlening biedt vanuit het expertisecentrum risicojongeren, jeugdgroepen & criminaliteit en ‘The European Muslim Jewish Leadership Council’, gevestigd in Wenen. Tijdens zijn lezing zal hij zijn huidige werkzaamheden toelichten en zal hij kort ingaan op de relatie Israël en het Jodendom.

November – maand van gedenken

Voordat de feestelijke decembermaand aanbreekt is er in de kerk een periode met specifiek ruimte voor het gedenken van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. In de kerken van Ouderkerk zijn er in de maand november diverse activiteiten en diensten met dit thema, en ook als u niet (regelmatig) naar een kerk gaat, bent u van harte welkom om bij ons aan te sluiten.

2 november – Allerzielen

12.00-16.00 u  Openstelling van de Amstelkerk.

U bent welkom om een kaarsje aan te steken, de stilte te ervaren of juist samen met iemand het gemis te delen. Vanaf 15.30 u is er gewijde koormuziek.

19.00 u – Lichtjesvaart bij de Amstelkerk.

We laten kleine papieren bootjes met daarin een lichtje varen op de Amstel, bij de Kerkbrug. Vanaf 18.30 u kunt u bij de Amstelkerk terecht om een bootje uit te kiezen en te voorzien van een, voor u dierbare naam.

19.30 uur – viering in de St. Urbanuskerk van Allerzielen.

waarbij de overledenen van afgelopen jaar en al onze dierbare overledenen worden herdacht.

Hun namen worden hardop uitgesproken en voor elke overledene wordt een kaars aangestoken en een witte roos gepresenteerd. Er is voor iedereen de mogelijkheid om een kaarsje op te steken tijdens deze viering.

20.30 uur – zegening van de graven.

De graven op de begraafplaats achter de kerk worden gezegend. De begraafplaats is verlichten voor iedereen toegankelijk.

17 november 17.00 u – Muzikale gedachtenisvesper in de Amstelkerk

In deze vesper staat de muziek centraal. Het requiem (gezongen uitvaartmis) ‘Die Musikalische Exequien’ van Heinrich Schütz (1585-1672) zal integraal worden uitgevoerd. Met medewerking van het Sonnenberg-kleinkoor, Eric Jan Joosse, orgel en Mieke van Loon, cello. Ds. Benedikte L. Bos is de voorganger.

24 november 10.00 u – Gedachtenisdienst in de Amstelkerk

Op deze zondag gedenken we onze dierbaren die in het afgelopen jaar in ons midden zijn gestorven. We noemen de namen, we steken voor ieder een kaars aan en we dragen hen op aan Gods eeuwige barmhartigheid.

Oecumenisch zanguurtje

Zanguurtje in woonzorgcentrum Theresia

Al weer vele jaren wordt het zanguurtje gehouden in woonzorgcentrum Theresia. Het is een activiteit van de Raad van Kerken, wordt georganiseerd door de taakgroep pastoraat van de Amstelkerk, en ondersteund door een heel aantal vrijwilligers van de Amstelkerk en de Urbanusparochie.

Op de eerste woensdagochtend van de maand worden kerkelijke liederen gezongen met en voor de bewoners. De liederen worden ingeleid door de voorgangers van beide kerken, en de zang wordt ondersteund door de piano en enkele zangers van de beide cantorijen. Ook zijn vrijwilligers van de bezoekgroepen van beide kerken actief in het ophalen van de bewoners en het verrichten van diverse hand- en spandiensten.

Het zanguurtje vindt plaats in de huiskamer van één van de woningen, waar ook een piano staat.

Het is bijzonder en ontroerend om te zien dat mensen, ook al zijn zij gevorderd dement, nog steeds kunnen genieten van de muziek en heel rustig drie kwartier kunnen luisteren en soms meezingen met de vertrouwde liederen.

Informatie:
Caroline Sonnenberg
06-58894592
cm.sonnenberg@planet.nl

Zangmeditatie

Beste geïnteresseerden in de Zangmeditatie,

We willen graag onder uw aandacht brengen dat er in Ouderkerk aan de Amstel oecumenische zangmeditaties zijn met liederen uit Taizé. Deze meditaties worden geleid door Susanne Brussee (zangdocente) en begeleid op de vleugel door Vincent Dorenbos. Ze vinden afwisselend plaats in de Amstelkerk en de Urbanuskerk, beide vlak bij elkaar gelegen in het centrum van Ouderkerk. Graag willen wij u hiervoor uitnodigen.
De meditatie begint met een paar korte ontspannen lichaamsoefeningen en een paar eenvoudige inzing oefeningen. Daarna worden (meestal) vier Taizéliederen gezongen, in een sfeer van gebed en in een samenspel van zang en muziek. Soms wordt een korte tekst gelezen.
Beide (mooie, oude) kerken beschikken over een geweldige acoustiek en over prachtige vleugels. Het is een verstillende belevenis zo in de ruimte van de verder lege kerken met elkaar te mogen zingen bij het licht van wat kaarsen. Nogmaals, U bent van harte welkom! De volgende zangmeditaties zijn (steeds op woensdagavonden): 30 oktober (Urbanus), 27 november (Amstelkerk) in 2019 en 29 januari 2020 (Amstelkerk).

Hopelijk tot dan!

Met een hartelijke groet,
Susanne Brussee en Vincent Dorenbos

Opmaat naar Herderstocht 2019

Ruim 200 deelnemers, jong en oud(er) liepen in december jl.  mee met de herderstocht om zo het kerstverhaal te beleven. Met reacties als: ‘hulde’, ‘ontroerend’, ‘geweldig’, ‘wat een fijne tocht’ tot ‘als het volgend jaar weer is dan neem ik mijn kleinkinderen mee’.

Ook dit jaar wordt er een Herderstocht georganiseerd vanuit de drie kerken die we rijk zijn. U begrijpt dat dit alleen gaat lukken met voldoende enthousiaste vrijwilligers! We zijn op zoek naar:

  • Herders die willen rondgaan met een groep deelnemers.
  • Vrijwilligers voor ondersteuning in diverse rollen (verteller, speler in een bepaalde scene of hulp bij het instuderen van de rollen, etc.). Er is heel veel te doen in de voorbereiding en tijdens de herderstocht.

Data Herderstocht 2019
Zaterdag 21 december van 18.00-20.30 uur (exclusief op- en afbouw)Zaterdag 14 december van 10.00-12.00 uur bijeenkomst voor alle vrijwilligers
Doet u mee? Laten we er samen weer een mooi evenement van maken!

Opgeven kan bij Beja Boterman (bejaboterman@upcmail.nl of 06-22468165)

Kijken over muren heen

Persbericht

Amsterdam, 26 augustus 2019

Oecumenische ontmoetingsdag

Kijken over muren heen.

Kennismaking met het leven van en de hulp aan (ex-)gedetineerden in Noord-Holland

Vrijdag 11 oktober 2019

11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur

Christelijk Gereformeerde Kerk Westzaan, J.J. Allanstraat 185, Westzaan

Het Oecumenische Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 11 oktober 2019 in samenwerking met de Diaconale Stichting Gevangenenzorg ‘De Sluis’ en Stichting Exodus Nederland de oecumenische ontmoetingsdag. Beiden organisaties zijn betrokken bij het werk voor gedetineerden en hun familieleden in het Justitieel Complex Zaanstad.

Het bezoeken van de gevangenen is in Mattheus 25 één van de werken van barmhartigheid. De gevangenis is bij een uitstek een plek waar over kerkgrenzen heen samengewerkt wordt om gevangenen en familieleden bij te staan en te helpen bij de terugkeer in de samenleving. Ook is het een plek waar onze solidariteit met anderen getest wordt: want heeft iemand die een misdaad heeft begaan recht op een tweede (derde, vierde…) kans?

Tijdens de provinciale ontmoetingsdag willen we u kennis laten maken met het werk van geestelijk verzorgers en vrijwilligers en geven we u een inkijkje in het leven van gedetineerden en hun familieleden. Een geestelijk verzorger, vrijwilligers, medewerkers van De Sluis en Exodus nemen u mee in het werk wat ze doen. In kleinere groepjes kunt u in gesprek met gedetineerden en met vrijwilligers over hun werk als buddy van een

(ex-)gedetineerde en maakt u kennis met de training ‘Mijn kind en ik’, ontwikkeld door Exodus en die ook door De Sluis wordt gegeven binnen de muren van het Justitieel Complex Zaanstad. U kunt zelf als persoon of kerk ook een bijdrage leveren aan de zorg voor gevangen. Hoe dat zit? Daarover vertellen we u meer. 

Aanmelden kan via onze website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact. In de agenda vindt u het uitgebreide programma.

Flyer Oecumenische ontmoetingsdag: ‘Kijken over muren heen’.

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met Kor Berghuis, info@oecumenischplatformnh.nl. Telefoon: 0655884486.