februari 2020

Lezing ‘Bommel en de Bijbel’ door Klaas Driebergen

Schrijver en striptekenaar Marten Toonder (1912-2005) portretteerde in zijn verhalen over Olivier B. Bommel en Tom Poes met een grote knipoog de Nederlandse samenleving. Het is daarom niet verbazend dat hij zich daarin ook bezig heeft gehouden met het christendom, en in het bijzonder het Hollandse calvinisme. Ook de Bijbel was een inspiratiebron voor de Bommelverhalen: Toonder putte daaruit voor verhaalmotieven, maar ontleende ook woorden en uitdrukkingen aan de oude Statenvertaling. Daarnaast leverde hij in zijn verhalen impliciet kritiek op het christelijke gedachtegoed, waartegenover hij zijn eigen levensbeschouwelijke opvattingen plaatste.

In zijn lezing gaat Klaas Driebergen in op wat Marten Toonder geloofde en hoe hij tegen Bijbel en christendom aankeek, en geeft hij interessante en leuke voorbeelden van hoe dit doorwerkte in zijn verhalen. Dit alles geïllustreerd met videofragmenten en afbeeldingen uit de Bommelverhalen.

Klaas Driebergen is schrijver, samensteller en uitgever van diverse boeken over Marten Toonder en diens werk. Het boek Bommel en Bijbel (2012) is een bewerking van de scriptie waarmee hij afstudeerde als neerlandicus. Hij organiseert ook Marten Toonderreizen naar Ierland. Zie www.klaasdriebergen.nl.

Veertig dagen de tijd


Veertig dagen de tijd

Veertig dagen nog tot Pasen

tot de winter is gegaan,

en het lengen van de dagen

kou en duisternis verjagen

en het leven op zal staan.

Veertig dagen nog tot Pasen

soms een tocht door de woestijn

om te leren en te vragen

hoe je duister kunt verjagen

om met Pasen klaar te zijn.

Als Raad van Kerken in Ouderkerk aan de Amstel hebben wij weer geprobeerd om een gevarieerd programma samen te stellen. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen op de aangegeven woensdagavonden. Zo hopen we met elkaar via versobering, gesprekken, film en muziek ons 40 dagen lang voor te bereiden, uitlopend in het Paasfeest.

Dominee Benedikte L. Bos & pastor Eugène Brussee


Veertigdagentijd 2020

Programma van de oecumenische woensdagavondbijeenkomsten


WOENSDAG 26 februari: Aswoensdagviering
St. Urbanuskerk: 19.30 uur
Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. Ieder wordt op zijn of haar voorhoofd getekend met een kruisje van as, gemaakt van de verbrande palmtakken die uitgedeeld zijn op Palmzondag vorig jaar. De as is teken van vergankelijkheid en geeft aan dat wij uit aarde genomen zijn en van God de levensadem ingeblazen hebben gekregen (Gen. 2:7). De Aswoensdagviering is een boeteviering, waarin we vergeving vragen voor wat we fout hebben gedaan en aangeven afhankelijk te zijn van de genade van God. Zo gaan we op weg naar Pasen. Tevens zullen we ‘loslaatbriefjes’ verbranden, briefjes waarop ieder die dat wil kan schrijven wat hij of zij letterlijk en figuurlijk willen loslaten in de veertigdagentijd: dingen die ons op een negatieve manier neerdrukken en kleinmaken. Door daar los van te komen kunnen we ruimte maken voor God en de medemens.

WOENSDAG 4 maart: Sobere maaltijd
Pastorie St. Urbanuskerk: 18.30 uur (Cuyperskamer).
Deze maaltijd zal bestaan uit soep en brood. De kosten, €7.50 p.p., graag contant te voldoen, zijn bestemd voor de gezondheidszorg voor kinderen in Pakistan.
U bent van harte welkom om uw maag en hart te laten vullen!
U kunt zich opgeven via een inschrijfformulier achterin beide kerken of per email naar: Urbanusparochie@xs4all.nl of naar Adri Burger: a.burger-degeus@planet.nl

WOENSDAG 11 maart: Beeldmeditatie
St. Urbanuskerk: 20.00 uur

De beeldmeditatie zal gaan over het Lam Gods zoals dat op het plafond van de Urbanuskerk te zien is.

WOENSDAG 18 maart: Bezinnende wandeling
Ouderkerkerplas 17.00 uur.

Deze wandeling start bij de grote parkeerplaats van de Ouderkerkerplas. We wandelen alleen of in tweetallen, en een afstand naar eigen keuze. Tussen 17.45 uur en 18.15 uur is er op de startplaats gelegenheid tot gezamenlijk koffie- en theedrinken. Opgave niet nodig.

WOENSDAG 25 maart: Koorzang, muziek en gedichten
St. Urbanuskerk: 20.00-21.00 uur.

Passie-concert met poëzie en muziek. Bezinnende teksten van Bonhoeffer en gedichten afgewisseld met gewijde koorzang en instrumentale muziek (piano, orgel en cello).
M.m.v. Sonnenberg Kleinkoor, Eric Jan Joosse, Mieke van Loon en Diana Berendsen. Toegang: uw vrijwillige gift bij de uitgang.

WOENSDAG 1 april: Film ‘Risen’
Amstelkerk: 19.00 uur.

Een film over de Passie van Jezus vanuit het perspectief van een Romeinse strijder. Met een inleiding en een kort nagesprek. Kosten: €5,- per persoon. Opbrengst is voor de gezondheidszorg voor kinderen in Pakistan.
Opgave via Urbanusparochie@xs4all.nl of naar Adri Burger: a.burger-degeus@planet.nl

MAANDAG 6 en DINSDAG 7 april: Vespers
Amstelkerk: 19.30 uur.

Avondgebed in het kader van de Stille Week.

WOENSDAG 8 april: The Passion
Op het Kampje: 20.30-21.30 uur