Rabbijn: “Moslimhaat is groter dan antisemitisme”

Lezing door Lody van de Kamp, zondag 8 december om 15.00 uur in Amstelstroom.

Lody van de Kamp is een orthodox-joodse rabbijn. Hij schetst in zijn boeken een helder beeld van de historie van de joden in Europa. Daarnaast heeft hij een uitgesproken mening over actuele maatschappelijke- en politieke standpunten. Zo verwerpt hij het beroep van politici op de ‘joods-christelijke samenleving’. Hierin gaat de verwerpelijke gedachte schuil: “de moslims, die moeten wij hier niet hebben”, aldus Van de Kamp. Hij verliet het CDA in 2017 waarvoor hij eerder fractievoorzitter was van de deelraad Zuideramstel.

Hij zet zich, mede vanuit het initiatief SaidenLody, in voor dialoog en verbinding tussen joden, moslims en christenen. Verhoudingen zien er anders uit als je met mensen om de tafel gaat zitten en verhalen uit hun eigen mond beluistert. Hij is actief op scholen en voor de overheid op verschillende beleidsniveaus. Lody van de Kamp is o.a. lid van de Raad van Toezicht van de stichting Multi Plus Zorg, een organisatie die integrale hulpverlening biedt vanuit het expertisecentrum risicojongeren, jeugdgroepen & criminaliteit en ‘The European Muslim Jewish Leadership Council’, gevestigd in Wenen. Tijdens zijn lezing zal hij zijn huidige werkzaamheden toelichten en zal hij kort ingaan op de relatie Israël en het Jodendom.