Maand: oktober 2019

Virtual boardroom have a very crucial indicating for just about any internet business?

Have you heard involving software with regard to managing typically the meeting rooms? This can be a very important tool for any organization that wants to be successful.

As the company changes and expands, managing directors’ boards will get increasingly very difficult. The number of publications is growing, interaction is complex, and the owner of the company becomes nostalgic about the instances when few people happen to be in the lead. Effortless maintain the results of steps works if only a few persons are involved. But since the company usually takes the new representative, then each and every meeting is indeed a challenge.

Having joy, systems brought superiority, the software plus entrepreneurs probably should not overlook this unique useful tool. Primary, it is a well-performing storage of all confidential written documents of the provider. You can post to the cloud and then wide open and easy to talk about. This allows the affiliates of the direction by mastering the computer files in advance along with preparing for the very further functions. You will be surprised at how quick and effective sessions become when everyone visits a person as well well prepared.

Perfect to safeguard confidential files.

Without a doubt, it is very convenient just for storing all of the documents via the internet, where you can very easily reach all of them – via any place in all moment. However it is really safer. Every vendor of these software is extremely concerned about the security of your device. Manufacturers utilize the most reliable security to protect crooks from facts – users. In general, safeguard is looked at by self-employed organizations that can give you object opinion about typically the reliability for storage.

Stability becomes even stronger having two-factor authentication. It reduces unauthorized usage of the system ever since the user has to do more thing than just inputting username and password. Usually, you will also should enter the exchange that will be provided for your cellular telephone or have a different authentication method.

To be a online board meeting software meeting management solutions administrator can certainly control the number of access to a different. It can be adjusted by everyone at any time. Additionally , the owner of at work can take off certain papers quickly, whenever a no great situation. Anything, you can always be certain that your data probably fall into an incorrect hands.

committee management software

An important improvement intended for communication.

Online board meeting software is a fantastic opportunity for maintaining the relationship stable together with active. Patients discuss inside chat rooms along with mark the perfect documents to receive back all their glasses. In addition , you can explore creating a minor chat just where several members of the board can communicate confidential topics or problems that are tightly related to specific division.

Another helpful feature is often a voting resource. With its customers of the Board of Walnut creek ca, the election and decision-making on various minor conditions occur in the moment between sessions. This will save you time seeing that board users can discuss everything, find a solution, create a project, and determine it towards the worker in practice. So you don’t need to meet.

Virtual Board Room aid is not just some sort of cloud safe-keeping company. Throughout your directors provide a vote and the decision on insignificant issues, communicate with each other, effectively information and reduce the productivity within the entire supplier. Of course , regardless how good that technology you ought to spend some time and energy to keep your operations efficient. Nonetheless , it is easier to do that compared to manual effects of the board.

November – maand van gedenken

Voordat de feestelijke decembermaand aanbreekt is er in de kerk een periode met specifiek ruimte voor het gedenken van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. In de kerken van Ouderkerk zijn er in de maand november diverse activiteiten en diensten met dit thema, en ook als u niet (regelmatig) naar een kerk gaat, bent u van harte welkom om bij ons aan te sluiten.

2 november – Allerzielen

12.00-16.00 u  Openstelling van de Amstelkerk.

U bent welkom om een kaarsje aan te steken, de stilte te ervaren of juist samen met iemand het gemis te delen. Vanaf 15.30 u is er gewijde koormuziek.

19.00 u – Lichtjesvaart bij de Amstelkerk.

We laten kleine papieren bootjes met daarin een lichtje varen op de Amstel, bij de Kerkbrug. Vanaf 18.30 u kunt u bij de Amstelkerk terecht om een bootje uit te kiezen en te voorzien van een, voor u dierbare naam.

19.30 uur – viering in de St. Urbanuskerk van Allerzielen.

waarbij de overledenen van afgelopen jaar en al onze dierbare overledenen worden herdacht.

Hun namen worden hardop uitgesproken en voor elke overledene wordt een kaars aangestoken en een witte roos gepresenteerd. Er is voor iedereen de mogelijkheid om een kaarsje op te steken tijdens deze viering.

20.30 uur – zegening van de graven.

De graven op de begraafplaats achter de kerk worden gezegend. De begraafplaats is verlichten voor iedereen toegankelijk.

17 november 17.00 u – Muzikale gedachtenisvesper in de Amstelkerk

In deze vesper staat de muziek centraal. Het requiem (gezongen uitvaartmis) ‘Die Musikalische Exequien’ van Heinrich Schütz (1585-1672) zal integraal worden uitgevoerd. Met medewerking van het Sonnenberg-kleinkoor, Eric Jan Joosse, orgel en Mieke van Loon, cello. Ds. Benedikte L. Bos is de voorganger.

24 november 10.00 u – Gedachtenisdienst in de Amstelkerk

Op deze zondag gedenken we onze dierbaren die in het afgelopen jaar in ons midden zijn gestorven. We noemen de namen, we steken voor ieder een kaars aan en we dragen hen op aan Gods eeuwige barmhartigheid.

Oecumenisch zanguurtje

Zanguurtje in woonzorgcentrum Theresia

Al weer vele jaren wordt het zanguurtje gehouden in woonzorgcentrum Theresia. Het is een activiteit van de Raad van Kerken, wordt georganiseerd door de taakgroep pastoraat van de Amstelkerk, en ondersteund door een heel aantal vrijwilligers van de Amstelkerk en de Urbanusparochie.

Op de eerste woensdagochtend van de maand worden kerkelijke liederen gezongen met en voor de bewoners. De liederen worden ingeleid door de voorgangers van beide kerken, en de zang wordt ondersteund door de piano en enkele zangers van de beide cantorijen. Ook zijn vrijwilligers van de bezoekgroepen van beide kerken actief in het ophalen van de bewoners en het verrichten van diverse hand- en spandiensten.

Het zanguurtje vindt plaats in de huiskamer van één van de woningen, waar ook een piano staat.

Het is bijzonder en ontroerend om te zien dat mensen, ook al zijn zij gevorderd dement, nog steeds kunnen genieten van de muziek en heel rustig drie kwartier kunnen luisteren en soms meezingen met de vertrouwde liederen.

Informatie:
Caroline Sonnenberg
06-58894592
cm.sonnenberg@planet.nl

Zangmeditatie

Beste geïnteresseerden in de Zangmeditatie,

We willen graag onder uw aandacht brengen dat er in Ouderkerk aan de Amstel oecumenische zangmeditaties zijn met liederen uit Taizé. Deze meditaties worden geleid door Susanne Brussee (zangdocente) en begeleid op de vleugel door Vincent Dorenbos. Ze vinden afwisselend plaats in de Amstelkerk en de Urbanuskerk, beide vlak bij elkaar gelegen in het centrum van Ouderkerk. Graag willen wij u hiervoor uitnodigen.
De meditatie begint met een paar korte ontspannen lichaamsoefeningen en een paar eenvoudige inzing oefeningen. Daarna worden (meestal) vier Taizéliederen gezongen, in een sfeer van gebed en in een samenspel van zang en muziek. Soms wordt een korte tekst gelezen.
Beide (mooie, oude) kerken beschikken over een geweldige acoustiek en over prachtige vleugels. Het is een verstillende belevenis zo in de ruimte van de verder lege kerken met elkaar te mogen zingen bij het licht van wat kaarsen. Nogmaals, U bent van harte welkom! De volgende zangmeditaties zijn (steeds op woensdagavonden): 30 oktober (Urbanus), 27 november (Amstelkerk) in 2019 en 29 januari 2020 (Amstelkerk).

Hopelijk tot dan!

Met een hartelijke groet,
Susanne Brussee en Vincent Dorenbos

Opmaat naar Herderstocht 2019

Ruim 200 deelnemers, jong en oud(er) liepen in december jl.  mee met de herderstocht om zo het kerstverhaal te beleven. Met reacties als: ‘hulde’, ‘ontroerend’, ‘geweldig’, ‘wat een fijne tocht’ tot ‘als het volgend jaar weer is dan neem ik mijn kleinkinderen mee’.

Ook dit jaar wordt er een Herderstocht georganiseerd vanuit de drie kerken die we rijk zijn. U begrijpt dat dit alleen gaat lukken met voldoende enthousiaste vrijwilligers! We zijn op zoek naar:

  • Herders die willen rondgaan met een groep deelnemers.
  • Vrijwilligers voor ondersteuning in diverse rollen (verteller, speler in een bepaalde scene of hulp bij het instuderen van de rollen, etc.). Er is heel veel te doen in de voorbereiding en tijdens de herderstocht.

Data Herderstocht 2019
Zaterdag 21 december van 18.00-20.30 uur (exclusief op- en afbouw)Zaterdag 14 december van 10.00-12.00 uur bijeenkomst voor alle vrijwilligers
Doet u mee? Laten we er samen weer een mooi evenement van maken!

Opgeven kan bij Beja Boterman (bejaboterman@upcmail.nl of 06-22468165)