september 2019

Kijken over muren heen

Persbericht

Amsterdam, 26 augustus 2019

Oecumenische ontmoetingsdag

Kijken over muren heen.

Kennismaking met het leven van en de hulp aan (ex-)gedetineerden in Noord-Holland

Vrijdag 11 oktober 2019

11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur

Christelijk Gereformeerde Kerk Westzaan, J.J. Allanstraat 185, Westzaan

Het Oecumenische Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 11 oktober 2019 in samenwerking met de Diaconale Stichting Gevangenenzorg ‘De Sluis’ en Stichting Exodus Nederland de oecumenische ontmoetingsdag. Beiden organisaties zijn betrokken bij het werk voor gedetineerden en hun familieleden in het Justitieel Complex Zaanstad.

Het bezoeken van de gevangenen is in Mattheus 25 één van de werken van barmhartigheid. De gevangenis is bij een uitstek een plek waar over kerkgrenzen heen samengewerkt wordt om gevangenen en familieleden bij te staan en te helpen bij de terugkeer in de samenleving. Ook is het een plek waar onze solidariteit met anderen getest wordt: want heeft iemand die een misdaad heeft begaan recht op een tweede (derde, vierde…) kans?

Tijdens de provinciale ontmoetingsdag willen we u kennis laten maken met het werk van geestelijk verzorgers en vrijwilligers en geven we u een inkijkje in het leven van gedetineerden en hun familieleden. Een geestelijk verzorger, vrijwilligers, medewerkers van De Sluis en Exodus nemen u mee in het werk wat ze doen. In kleinere groepjes kunt u in gesprek met gedetineerden en met vrijwilligers over hun werk als buddy van een

(ex-)gedetineerde en maakt u kennis met de training ‘Mijn kind en ik’, ontwikkeld door Exodus en die ook door De Sluis wordt gegeven binnen de muren van het Justitieel Complex Zaanstad. U kunt zelf als persoon of kerk ook een bijdrage leveren aan de zorg voor gevangen. Hoe dat zit? Daarover vertellen we u meer. 

Aanmelden kan via onze website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact. In de agenda vindt u het uitgebreide programma.

Flyer Oecumenische ontmoetingsdag: ‘Kijken over muren heen’.

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met Kor Berghuis, info@oecumenischplatformnh.nl. Telefoon: 0655884486.

Mystieke betekenissen in de letters van het Hebreeuwse alfabet

Het Hebreeuwse alfabet telt 22 letters. Elke letter heeft een bijzondere vorm, een naam en een getalswaarde. Op die manier kan elke afzonderlijke letter een ‘kapstok’ vormen voor diepzinnige gedachten over de schepping en over het leven met medemensen en met God.

Ruud Bartlema maakte van elke Hebreeuwse letter een schilderij, waarin telkens een aantal betekenissen wordt uitgebeeld. Ook de kleuren die hij voor de verschillende schilderijen koos hebben een specifieke betekenis.

Aan de hand van deze schilderijen wijst hij ons op bijzondere betekenissen en wijsheden die in de verschillende letters worden doorgegeven.

zondag 20 oktober, 15.00 uur

Amstelstroom (naast de Amstelkerk, Ouderkerk aan de Amstel)

toegang vrij, collecte bij de uitgang

Herderstocht 2019

Na het doorslaande succes van de herderstocht die we in 2018 (meer dan 200 deelnemers) met de gezamenlijke kerken hebben georganiseerd, willen we ook dit jaar de wandeling door Ouderkerk langs de verschillende scenes uit het kerstverhaal gaan maken.

De herderstocht zal plaatsvinden op zaterdag 21 december a.s. vanaf 18.00 uur

Geloofsgesprekken

Praten over je geloof is niet altijd makkelijk. Veel mensen zijn het ook niet gewend. Toch kan het heel verrijkend zijn. Vooral als je dat in klein groepjes kunt doen. In het voorjaar zijn we vanuit beide kerken, de St. Urbanuskerk en de Amstelkerk, geloofsgesprekken gestart. De opzet daarvan is dat na een inleiding over een geloofsonderwerp ieder zich aansluiten bij een deelgroepje om aan de hand van teksten of afbeeldingen of andere werkvormen iets van het eigen geloof te delen. Juist de verschillende werkvormen en de kleine groep helpen om echt in gesprek te komen.

Vanuit de positieve ervaringen met deze geloofsgesprekken willen we ook in het najaar van 2019 een aantal van deze bijeenkomsten aanbieden onder leiding van pastor Eugène Brussee en dominee Benedikte Bos. Via deze weg wil u van harte uitnodigen hier aan mee te doen. Probeert u het eens. Kom over de brug. De gesprekken starten op 15 oktober. We beginnen om 20.00 uur (inloop 19.45 uur). Samenkomst is dan in de Amstelstroom.

Bijbelwerkplaats

Heeft de bijbel mij nu eigenlijk nog wat te zeggen? Kan ik daar persoonlijk nog wat van leren wat mijn leven kan verrijken? Geeft de tekst antwoord op vragen die we nu hebben als we naar het journaal kijken of de mensen om ons heen zien? Kan iemand mij helpen om de Bijbel beter te kunnen begrijpen? Immers de bijbel is niet makkelijk zomaar te begrijpen, je moet wel iets van culturele en historische achtergronden weten. Daarom is er deze werkplaats om met elkaar te leren. Met de naam ‘werkplaats’ geven we de werkwijze en sfeer aan. Vooraf stellen we vast welk gedeelte we behandelen, zodat iedereen zich kan voorbereiden. Het initiatief van dit project ligt bij de protestantse en de katholieke kerk van Ouderkerk. De avonden staan echter uitdrukkelijk open voor alle belangstellenden.

Op 8 oktober gaat de Bijbelwerkplaats weer van start.

Plaats: ‘Amstelstroom’, Kerkstraat 12, Ouderkerk aan de Amstel.

Tijd: 20:00 – 21:30

Meditatie en avondgebed in het nieuwe seizoen

We starten dit seizoen opnieuw met de woensdagavondmeditaties. Maar naast de meditaties zullen we ook een nieuwe vorm aanbieden: een avondgebed.

De opzet van de meditatie blijft zoals hij was: vanaf kwart voor acht inloop. Om acht uur beginnen we tot ongeveer kwart voor negen. Daarna kan je in stilte vertrekken of, als je dat wil, nog even napraten met één van de mensen uit de werkgroep. Er worden weer diverse meditatievormen aangeboden: meditatie aan de hand van een pakkende tekst, meditatie aan de hand van een Bijbeltekst, zangmeditaties en in de advent periode de meditatie bij het  fresco van de boodschap van de engel Gabriël aan Maria in de Urbanuskerk.

Daarnaast zullen we eens in de drie weken, in plaats van de meditatie, een avondgebed aanbieden. We proberen zo ook aan andere wensen te voldoen en meer mensen te bereiken. Het avondgebed heeft een vaste liturgie, vergelijkbaar met het ochtendgebed. Wel is de stilte langer en wordt er meer gezongen. Ook het avondgebed laat zien dat wij, niet alleen op zondag maar ook door de week, een biddende gemeente willen zijn, die rust inbouwt om aandachtig te zijn voor God

Mediteren kun je leren
Voor mensen die nog nooit gemediteerd hebben of die meer uitleg willen over meditatie is er vanaf half september de mogelijkheid om een aantal avonden, voorafgaand aan de meditaties, hierover te praten.
Voor meer informatie:
Diana Berendsen: berendsenvangelderen@hetnet.nl
Adri Burger: a.burger-degeus@planet.nl
Benedikte Bos: Benedikte@planet.nl
Eugene Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl