Bezoekersgroep

Ziekenbezoek

Parochianen gaan op bezoek bij zieken thuis, in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ook ouderen en parochianen die een jubileum te vieren hebben, worden door een van de leden van de bezoekgroep bezocht. De bezoekgroep komt eens per zes weken bij elkaar, evalueren met de pastoraal werkster de afgelopen periode en spreken lopende zaken door met elkaar. Tussendoor houden zij -indien nodig- contact met haar. Daarnaast zorgt de bezoekgroep met ziekendag en Kerstmis voor een attentie voor de zieken.

De bezoekgroep en de pastoraal werkster zijn niet altijd op de hoogte van opnames in ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. Indien u het op prijs stelt bezoek te ontvangen van de parochie dient u dit zelf te laten doorgeven aan de pastorie (4961320) of Helene van Huizen: 4961243. Tevens bezoeken wij, indien dit op prijs wordt gesteld, met een 'welkomstpakketje' de nieuw ingeschreven parochianen en hopen hierdoor het contact te versterken.

 
BEZOEKGROEP
ST. URBANUSPAROCHIE OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Op 9 december 1988 werd door pastoor van Ombergen de bezoekgroep opgericht. We vieren dit jaar dus een klein jubileum. Sinds die tijd hebben veel verschillende dames en een enkele heer 25 jaar lang heel veel mensen bezocht in de parochie. Eigenlijk is het heel vanzelfsprekend geworden dat de bezoekgroep er is en dat er aandacht wordt gegeven aan jubilarissen en mensen die om welke reden dan ook wat aandacht behoeven. Toch is het niet zo vanzelfsprekend.

In onze parochie hechten we sterk aan elkaar. Daar hoort bij dat we elkaar aandacht geven op belangrijke momenten in ons leven en als het allemaal eens wat minder gaat.
Omdat dit niet altijd lukt zoals we wel zouden willen is er in de parochie de bezoekgroep. Op gestructureerde wijze probeert zij te doen wat er van een hechte gemeenschap verwacht wordt. Hiervoor hebben mensen die kunnen luisteren en hun eigen verhaal even opzij kunnen zetten, zich beschikbaar gesteld. Dat deze dames en heren er zijn is niet zo vanzelfsprekend. Dat merkt de bezoekgroep aan de moeilijkheid om nieuwe leden te vinden. Drempelvrees is vaak de reden en het idee alleen zware gesprekken te moeten voeren terwijl er veel fijne en vrolijke bezoeken worden afgelegd.

In de laatste jaren heeft de bezoekgroep moeten besluiten om niet meer alle jubilarissen te bezoeken; er is gewoon te veel werk voor de kleine groep. Daarom krijgen de mensen die 25 jaar of 40 jaar zijn getrouwd nu een kaart van de parochie. Gelukkig is men daar ook blij mee. De bezoekgroep hoopt dat ze niet meer mensen alleen een kaart moet gaan sturen in de toekomst maar dat ze haar bezoeken onverminderd voort kan zetten.

Wat de vanzelfsprekendheid van de bezoekgroep betreft zal de komende tijd uitwijzen als pastor Kint met pensioen gaat. De berichten van zieken en aanvragen voor bezoek zullen dan niet meer via haar maar op een andere wijze bij de bezoekgroep terecht moeten komen. Dat vraagt meer actie van de gemeenschap om berichten door te gaan geven.

De bezoekgroep hoopt nog zeker 25 jaar door te gaan, met bezielde mensen en uit belangeloze naastenliefde voor elkaar. Wij rekenen op u.

Helene van Huizen
(voorzitter bezoekgroep)
Tel:  020 4961243

Doelstelling:
Teken van meeleven geven en kontakten leggen met die parochianen steun of aandacht nodig hebben.
 
Geheimhouding:
De leden van de bezoekgroep hebben beroepsgeheim en gedeeld beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat besproken wordt tussen bezoek(st)er en bezochte vertrouwelijk blijft en dat alles wat besproken wordt in de vergadering ook vertrouwelijk blijft
Bijeenkomsten:
Ongeveer 1 maal in de 8 weken komt de groep bij elkaar om de afgelopen periode te evalueren en wordt besproken wie er bezocht moet worden en worden lopende zaken behandeld.
Taken:
- Bezoeken van zieke parochianen en ouderen, vooral ook aan familie van langdurig zieken, aan nabestaanden na een overlijden, of anderen.

Bij een bezoekje aan een zieke kan een attentie meegenomen worden, gekocht via een rekening die loopt bij Sandra’s Bloemenboetiek, die deze rekening indient bij de PCI. Naam van de ontvanger en gever opgeven.

- Het bezoeken van parochianen die een jubileum te vieren hebben, 80 jaar, 85 jaar, enz. 25 jarig huwelijk, 40 jarig huwelijk, enz.

Bij een jubileum wordt eerst gebeld of de datum klopt; daarna telefonisch een afspraak gemaakt voor een bezoekje met bloemen. Hiervan wordt de rekening (met BTW) ingediend bij de penningmeester van het parochiebestuur.
Bij een jubileum van personen die wel ingeschreven staan in de parochie, maar niet praktiserend zijn, wordt in principe ook een bloemetje gegeven.

- Nationale Ziekendag: 2e Zondag in september. In samenwerking met de Zonnebloem, Rode Kruis en Kerken worden bloemen of plantjes bezorgd bij zieke parochianen.

- Kerstmis: Met Kerst worden bij nabestaanden na een overlijden van het afgelopen jaar en zieken, een attentie bezorgd.

- Verder wordt, indien nodig, samengewerkt en contacten gelegd met de Parochiële Charitas, de Zonnebloem, en andere instanties.

Indien bij bezoeken geloofszaken aan de orde komen, of indien de communie gebracht moet worden, dit doorgeven aan de pastor.