Parochiehuis

Parochiehuis en Gezellenhuis

 

Parochiehuis

Het parochiehuis wordt een maal per week gebruikt voor de repetitie van het Caeciliakoor. Daarnaast kan het gebouw gehuurd worden voor vergaderingen e.d.
Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot het secretariaat, tel: 020-4961320
 
Interkerkelijk Stencilbureau
In het Gezellenhuis is ook het Interkerkelijk Stencilbureau gevestigd, tel: 020-4961255 waar Dhr. A van de Vall met enkele andere medewerkers de scepter zwaait, tel: 020-4961749.